In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u AFM gegevens op kunt halen.


Belangrijk! Deze gegevens maken deel uit van het managementdashboard van Assu®. 

U moet hiervoor rechten hebben om deze te kunnen openen. Als u geen rechten heeft om het management te bekijken zal dit ook niet in het cockpit-menu te selecteren zijn.

Stap 1.        Vanuit de Assu® cockpit opent u het cockpit-menu door op te klikken, links boven in de hoek. Vervolgens klikt u op Management.Stap 2:        Wanneer u het managementdashboard heeft geopend ziet u links bovenin met grote letters ‘AFM gegevens’ staan. Klik hierop. U krijgt nu uw selecties in beeld over het afgelopen jaar:
Overzicht van alle selecties met uitleg:

Selectienaam

Criteria

4.4 Arbeidsongeschiktheid collectief

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ en polis is niet gekoppeld aan een collectiviteit

4.4 Arbeidsongeschiktheid individueel

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ maar polis is niet gekoppeld aan een collectiviteit

4.4 Inkomensverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Ongevalen“, “Ongevallen-inzittenden“ of “Ziekteverzuim“

4.4 Overlijdensrisicoverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Levensverzekeringen/risico“

4.4 Pensioenverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Pensioenverzekeringen“

4.4 Premiepensioenverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Premiepensioenvorderingen“

4.4 Schadeverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingenvan het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de hoofdbranche niet zijnde “Leven“, “Pakket“, “Servicecontract“ of “Ongevallen en ziekte“

4.4 Uitvaartverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de subbranche “Levensverzekering/begrafenis en crematie“

4.4 Zorgverzekeringen

Som van de provisie van de adn boekingen van het vorige jaar welke gekoppeld zijn aan een polis met de hoofdbranche “Ongevallen en ziekte“. Met subbranche zorgverzekering.

4.7 Omzet nazorg of serviceabonnementen

Het factuurbedrag zonder btw of assurantiebelasting van facturen met het type abonnement met een factuurdatum van vorig jaar

5.4 Aantal klanten

Aantal actuele relaties waarbij het jaar wanneer de relatie klant is geworden voor het huidige jaar ligt

5.5 Aantal nieuwe klanten

Aantal actuele relaties waarbij het jaar wanneer de relatie klant is geworden vorig jaar

5.7 Nieuwe arbeidsongeschiktheid collectief

Actuele polissen met een subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ gekoppeld aan een collectiviteit waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe arbeidsongeschiktheid invidueel

Actuele polissen met een subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ maar niet gekoppeld aan een collectiviteit waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe inkomensverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche “Ongevallen en ziekte” maar geen subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Levensverzekeringen/risico“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe pensioenverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Pensioenverzekeringen“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe premiepensioenverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Premiepensioenvorderingen“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Nieuwe schadeverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche niet zijnde “Leven“, “Pakket“, “Servicecontract“ of “Ongevallen en ziekte“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.6 Nieuwe uitvaartverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Levensverzekering/begrafenis en crematie“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.6 Nieuwe zorgverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche “Ongevallen en ziekte“ waarbij het jaar van de ingangsdatum vorig jaar is

5.7 Arbeidsongeschiktheid collectief

Actuele polissen met een subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ gekoppeld aan een collectiviteit waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Arbeidsongeschiktheid invidueel

Actuele polissen met een subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ maar niet gekoppeld aan een collectiviteit waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Inkomensverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche “Ongevallen en ziekte” maar geen subbranche “Arbeidsongeschiktheid“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Overlijdensrisicoverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Levensverzekeringen/risico“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Pensioenverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Pensioenverzekeringen“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Premiepensioenverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Premiepensioenvorderingen“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Schadeverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche niet zijnde “Leven“, “Pakket“, “Servicecontract“ of “Ongevallen en ziekte“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Uitvaartverzekeringen

Actuele polissen met een subbranche “Levensverzekering/begrafenis en crematie“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt

5.7 Zorgverzekeringen

Actuele polissen met een hoofdbranche “Ongevallen en ziekte“ waarbij het jaar van de ingangsdatum voor het huidige jaar ligt