Een bancair product kan via de bancaire productentegel van een relatie of via tabblad  'Gekoppelde bancaire producten' in een dossier van een relatie overgeheveld worden naar een ander dossier.

U dient hiervoor een aantal stappen te nemen.

In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een overheveling via het dossier van een relatie.


Stap 1: Ga via 'Algemeen' - 'Zoek dossier' naar het dossier van de relatie waar u het bancaire product weg wilt halen.


Stap 2: Selecteer het bancaire product wat u over wilt gaan hevelen en klik op de overhevelen knop


Stap 3: Selecteer in het nieuwe scherm het dossier waar het bancaire product naartoe moet en de contractant in dat dossier waar hij naartoe moet en klik 'OK'.Het bancaire product zal nu verdwijnen uit het brondossier en te zien zijn in het doeldossier: