Onder "Financieel" kunt u over een opgegeven jaar door middel van een vijftal tabbladen de waardes bekijken.

Deze cijfers zijn pas te raadplegen 1 jaar na prolongeren zodat er genoeg informatie te vinden is.


tabblad "Algemeen":


Tabblad "Facturen": 


Tabblad "BTW": 


Tabblad "Premie/provisie polissen": Het gaat bij de velden voor jaarprovisie vanuit boekingen om boekingen op polissen, financieringen, bancaire producten en hypotheken. 

En dan alleen van de losse polissen en de pakketten. Dus niet de onderdelen.

Op het moment dat u een prolongatie draait maakt het systeem een boeking op de losse polis of het pakket. Deze worden dus meegenomen in het management. 

Dus u dient een jaar lang volledig te prolongeren (automatisch via ADN of handmatige via de ‘Handmatige prolongatie’ om een volledig beeld te krijgen van het management over een volledig jaar. 

Het is in dat geval belangrijk dat het prolongeren zorgvuldig gebeurt en dus ook de preverwerkingen altijd gedraaid worden bijvoorbeeld, zodat je zeker weet dat hetgeen je verwerkt altijd 100% klopt met sw rekening courant van de maatschappij. 

Aan het einde van een jaar prolongeren heeft u dan een goed beeld van wat er daadwerkelijk aan boekingen in het systeem staat.


De premie/provisie is EXCLUSIEF assurantiebelasting!Tabblad "Opbrengst per dossier": 

screenshot versie 1.2625