Een financiering kan via de financieringen tegel van een relatie of via tabblad  'Gekoppelde financieringen' in een dossier van een relatie overgeheveld worden naar een ander dossier.

U dient hiervoor een aantal stappen te nemen.

In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een overheveling via het dossier van een relatie.


Stap 1: Ga via 'Algemeen' - 'Zoek dossier' naar het dossier van de relatie waar u de financiering weg wilt halen.


Stap 2: Selecteer de financiering die u over wilt gaan hevelen en klik op de overhevelen knop


Stap 3: Selecteer in het nieuwe scherm het dossier waar de financiering naartoe moet en de contractant in dat dossier waar hij naartoe moet en klik 'OK'.De financiering zal nu verdwijnen uit het brondossier en te zien zijn in het doeldossier: