Het is mogelijk om aanmaningen en maatschappijbrieven terug te draaien naar Aanmaning of Herinnering. 

Mocht u een verkeerde aanmaning hebben verstuurd, dan is het mogelijk om de Maatschappijbrief (waar die na het versturen van de aanmaning op komt te staan) terug te zetten naar Aanmaning of Herinnering. 

Stap 1: Klik in Assu® op het tabblad ‘Financieel/ADN’.


Stap 2: Klik op ‘Herinneringen’. Alle niet afgedrukte herinneringen, aanmaningen en maatschappijbrieven komen in de lijst tevoorschijn.Stap 3: Selecteer de aanmaning of maatschappijbrief die teruggedraaid dient te worden.


Stap 4: Klik op ‘Herinnering(en) stap terugdraaien’.


Stap 5: Selecteer de juiste optie.


Stap 6: Klik op ‘OK’.De maatschappijbrief is, na het selecteren van de juiste optie, teruggezet naar Aanmaning of Herinnering. Hetzelfde doet u voor een Aanmaning.

Tijdens het terugdraaien van een Maatschappijbrief krijgt u twee opties:


Tijdens het terugdraaien van een Aanmaning krijgt u een optie:


Niet herinnerd of aangemaand 🡪 Maatschappijbrief terugdraaien naar Herinnering.
Herinnerd, maar nog niet aangemaand 🡪 Maatschappijbrief/Aanmaning terugdraaien naar Aanmaning.