Als er nieuwe polissen/onderdelen of wijzigingen op bestaande polissen/onderdelen meekomen met de ADN berichten dan heten deze bij ADN 'Contracten'.

Deze nieuwe contracten kunnen in verschillende scenario's voorkomen en dienen overeenkomstig verwerkt te worden:


Er komt een geheel Nieuw Pakket en Nieuwe onderdelen binnen (in Assu al wel ingevoerd met een tijdelijk polisnummer).

·          Klik het bericht voor de mantel aan en klik op 'Verwerk'.

·          Zoek de juiste klant erbij en klik de pakketpolis aan met het tijdelijk polisnummer erop.

·          Klik op OK.

·          Selecteer voor elk onderdeel in de ADN berichten het juiste onderdeel aan wat bijgewerkt moet worden. Door de koppeling komen de tijdelijke nummers te vervallen en komen de nieuwe nummers in uw pakket te staan.


Er dient altijd een Pakketpolis in Assu te staan (zo niet, leg deze dan eerst aan!) voordat u een Nieuw pakket met Nieuwe Polissen gaat verwerken anders kan het bericht niet gekoppeld worden!!!

Er komt een Bestaand Pakket en een Nieuw onderdeel binnen (Maatschappij stuurt Mutatie voor Pakket en Nieuw contract voor onderdeel en onderdeel is NIET ingevoerd met een tijdelijk polisnummer).

·          Klik het bericht voor het pakket aan en verwerk (dit is de mutatie).

·          Klik hierna het bericht aan voor het Nieuw onderdeel en klik op Verwerk.

·          Zoek de juiste klant erbij en klik NIETS aan bij de polissen.

·          Klik op OK. Er staat nu een nieuw onderdeel met een door ADN aangeleverd onderdeelnummer onder uw pakketpolis.

Er komt een Bestaand Pakket en een Nieuw onderdeel binnen (Maatschappij stuurt Mutatie voor Pakket en Nieuw contract voor onderdeel en onderdeel is WEL ingevoerd met een tijdelijk polisnummer).

·          Klik het bericht voor het pakket aan en verwerk (dit is de mutatie).

·          Klik hierna het bericht aan voor het Nieuw onderdeel en klik op Verwerk.

·          Zoek de juiste klant erbij en klik het onderdeel aan met het tijdelijke nummer bij de polissen.

·          Klik op OK. Het onderdeel met het tijdelijk polisnummer is vervangen door het door ADN aangeleverde polisnummer.


Er komt een Bestaand Pakket en Nieuwe onderdelen binnen waarvan het onderdeel nog niet is ingevoerd met een tijdelijk polisnummer (Maatschappij stuurt Nieuw contract voor Pakket en Nieuw contract voor onderdeel (wat niet de juiste werkwijze is) ).

·          Klik het bericht voor de mantel aan en klik op Verwerk.

·          Zoek de juiste klant erbij en klik NIETS aan bij de polissen.

·          Klik op OK. Zowel het pakket als de onderdelen staan er nu in met de door de ADN aangeleverde polisnummers.Vanaf versie 1.2620 is het mogelijk als er meerdere nieuwe contracten binnenkomen voor dezelfde relatie om deze allemaal tegelijk te verwerken.


Boekingen die aangemaakt zijn door het verwerken van ADN berichten zijn niet meer aan te passen. U kunt er ook geen reden aan toe kennen. Dit is alleen mogelijk bij handmatige boekingen!!