Vanaf Assu versie 2618.2.14 kunt u op onderstaande wijze de Allianz polissen omnummeren in uw systeem. Heeft u deze versie nog niet neem dan contact met ons op via onze Support afdeling.


Als er nieuwe omnummeringen komen voor Allianz dan levert de maatschappij hiervoor EDIFACT en/of CSV bestanden aan.

Door middel van onderstaande stappen kunt u zelf deze omnummerbestanden in uw pakket ophalen en doorvoeren.


Stap 1: Ga via tabblad ‘Financieel/ADN’ naar ‘Berichten verwerken’


Stap 2: Klik op "Inlezen extranet bericht" om de Edifact berichten in te lezen.Stap 3: Selecteer het Edifact bestand en klik "Openen"Dit kan even duren:


Als dit klaar is gaat u verder met..Stap 4: Klik op ‘Overige berichten’ en het systeem gaat de berichten ophalen van de maatschappij.Stap 5: Er komt nu een hele lijst tevoorschijn in Assu (dit kunnen "mutaties" zijn voor gewijzigde nummers en "royementen" voor vervallen polisnummers!!!):


Bovenstaand voorbeeld toont de nieuwe polisnummers (zowel pakketpolisnummers als onderdeelnumemrs).


De nieuwe nummers zijn te achterhalen door het bericht in Assu te selecteren en op de knop ‘Toon bericht te klikken’


In bovenstaand voorbeeld van relatie "Fox-van..." wordt de bovenste regel dan omgezet van oud polisnummer 370023552 naar 899990002416556

Bovenstaand voorbeeld is het hoofdpolisnummer van een pakketpolis.


Voor een onderdeel ziet het er zo uit (waarbij het groene nummer de hoofdpolis is):Stap 6: U kunt nu gaan omnummeren. Selecteer de gewenste berichten en klik op ‘Verwerk’


Stap 7: Het systeem laat nu de polis(sen zien) waarbij u op de polis kunt zien of het hoofdnummer en het onderdeelnummer/-nummers goed overgekomen zijn:


Herhaal deze stappen voor iedere relatie, of doe alle relaties in 1 keer door alles te selecteren met CTRL+A en klik op "Verwerk".

Als u ervoor kiest om alle relaties in 1 keer te verwerken zal er geen pop-up per relatie naar voren komen.