Als u uitzonderingen/afwijkingen in het hiaatprofiel in wilt stellen dan doet u dit bovenin het dossier van de relatie.


U komt nu in een scherm terecht waar u links uitzonderingen aan kunt geven en rechts afwijkingen.


Wanneer gebruikt u nu welke functie?


Door een uitzondering aan te vinken geeft u aan dat de gemarkeerde voorwaarde voor DIT dossier niet geldt. 

In onderstaand voorbeeld kijkt het systeem dus niet naar het minimaal aantal hypotheken.

Het hokje voor deze voorwaarde aan de rechterkant wordt als "leeg" gemarkeerd zodat het niet gebruikt kan worden.Door een afwijking aan te vinken kunt u een andere waarde geven aan de eerder ingestelde voorwaarden door een regel te selecteren en op het potloodje te klikken.

In onderstaand voorbeeld wordt het minimaal aantal hypotheken als afwijkend gemarkeerd. 

Het is standaard 7 hypotheken volgens het hiaatprofiel maar voor DIT dossier moeten het er minimaal 3 zijn.

Het hokje voor deze voorwaarde aan de linkerkant wordt als "leeg" gemarkeerd zodat het niet gebruikt kan worden.Door met de muis over de voorwaarden rechts te bewegen ziet u wat de waardes zijn die erachter zitten.Klik op 'Opslaan' , 'OK' en 'Sluiten' om de wijziging(en) op te slaan.Op de poliskaart onder 'Genereer overzicht' ziet u nu ook de aangepaste voorwaarde staan (in dit voorbeeld 3 hypotheken).