In het dossier van de klant kun je op meerdere plaatsen de chatberichten terugvinden. 

Op relatieniveau worden alle chatberichten en documenten getoond. Op productniveau worden de berichten gefilterd. 

Dus op een polis vind je berichten terug die betrekking hebben op de polis, op een schade de berichten die betrekking hebben op de schade etcetera.


Screenshot van een chatbericht op een relatiekaart.