Als u een maatschappij excasso aan wilt gaan maken dient u als volgt te werk te gaan:


Stap 1: Klik op het tabblad ‘Financieel/ADN’.


Stap 2: Klik op ‘Maatschappij Excasso’.Stap 3: Klik op ‘Selecteer maatschappijen’.In het volgende overzicht worden alle maatschappijen getoond waar een rekeningnummer ingevuld staat! 

Staat er geen rekeningnummer ingevuld dan wordt de maatschappij ook niet getoond in dit overzicht.

Stap 4: Vink de maatschappij aan.


Stap 5: Klik op ‘Gebruiken’.Stap 6: Vink de regel aan en voer een omschrijving, betalingskenmerk en bedrag toe.


Stap 7: Klik op ‘Maak excasso’.Hiervoor horen de ‘Eigen bedrijf’ instellingen ingevuld te zijn in Assu®! (zie hiervoor het hoofdstuk 'Bedrijfsinstellingen').


Stap 8: Voer een verwerkdatum in en klik op ‘Opslaan’.Stap 9: Sla de SEPA op op een locatie die makkelijk terug te vinden is.

Deze SEPA is in te lezen bij de bank zodat er uitbetaald kan worden aan de desbetreffende maatschappij(en). Dit is voor de afdracht.

Tevens is er een memoriaalboeking aangemaakt in de boekhouding op de ingevoerde grootboeken.
Deze kunt u herkennen aan de omschrijving *RC* in de memoriaalboeking. Hierin ziet u op welke grootboeken de bedragen geboekt zijn.

Voorbeeld Feniks: