U heeft het controle rapport gedraaid voor uw ADN prolongatie.

Indien er fouten gevonden worden kunnen deze boevin en onderin het scherm getoond worden.

Hier onder ziet u van beide mogelijkheden een paar voorbeelden en tevens wordt er getoonf wat u dan moet doen:


Melding bovenin het scherm: wel in bericht – niet bekend/in volgens Assu®

Polis niet gevonden

Wanneer deze melding naar voren komt is het van belang deze op te lossen.

De polis wordt dan namelijk aangeleverd door de maatschappij, maar staat nog niet of onvolledig in Assu®.

Controleer dan of de polis in Assu® staat?

  • Zo ja, controleer het polisnummer, de maatschappij en bijbehorende POR code
  • Zo nee, voeg de polis handmatig of via een ‘nieuw contract’ bericht toe in Assu®


Polis had moeten vervallen op

Dit zijn actuele polissen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde maatschappij maar een vervaldatum hebben VOOR de geselecteerde maand. Ga bij de maatschappij na of het nog actuele poslissen zijn en zo ja, vraag de maatschappij waarom ze niet aangeleverd zijn!!!


Volgens Assu® vervalt polis (polisnummer) niet in (datum)

Wanneer deze melding naar voren komt is het niet nodig deze melding op te lossen.

De melding geeft aan dat de betreffende polis volgens de maatschappij moet prolongeren in de betreffende periode. Volgens Assu® moet deze polis niet prolongeren. Echter is het bericht van de maatschappij leidend, dus zal de polis alsnog prolongeren n.a.v. dit bericht.Melding onderin het scherm: Niet in bericht / wel volgens Assu®

Polis niet gevonden

Wanneer deze melding naar voren komt is het van belang deze op te lossen.

De polis wordt dan namelijk aangeleverd door de maatschappij, maar staat nog niet of onvolledig in Assu®.

Controleer dan of de polis in Assu® staat?

  • Zo ja, controleer het polisnummer, de maatschappij en bijbehorende POR code
  • Zo nee, voeg de polis handmatig of via een ‘nieuw contract’ bericht toe in Assu®Polis had moeten vervallen op

Dit zijn actuele polissen die gekoppeld zijn aan de geselecteerde maatschappij maar een vervaldatum hebben VOOR de geselecteerde maand. Ga bij de maatschappij na of het nog actuele poslissen zijn en zo ja, vraag de maatschappij waarom ze niet aangeleverd zijn!!!Volgens de maatschappij vervalt polis (polisnummer) niet in (datum)

Wanneer deze melding naar voren komt is het van belang deze op te lossen . 

De melding geeft aan dat de betreffende polis volgens de Assu® moet prolongeren in de betreffende periode. De maatschappij heeft de polis echter niet aangeleverd en geeft dus eigenlijk aan dat de polis voor deze periode niet geprolongeerd hoeft te worden.

De volgende situaties zijn mogelijk:

  • De maatschappij levert de polis niet aan omdat zij onvolledig aanleveren
  • De maatschappij levert de polis niet aan omdat de polis ook daadwerkelijk niet hoort te prolongeren
  • Er staat een afwijkend polisnummer in Assu® ten opzichte hetgeen de maatschappij aanlevert