Als u de preverwerking draait dan kan het zijn dat er meldingen in uw scherm getoond worden.

Hieronder volgt een overzicht van welke meldingen er kunnen komen en wat daarvan de reden kan zijn.


Polis dubbel aangeleverd:

Dit betekent dat de maatschappij dezelfde polis dubbel heeft aangeleverd, Assu® zal hiervan 1 polis overslaan zodat deze niet dubbel verwerkt wordt.


Polis niet gevonden:

De polis kan niet gevonden / gekoppeld worden, de prolongatie kan (nog) niet worden verwerkt. 


Polisnummer van gekoppelde polis komt niet overeen met polisnummer uit het bericht:

Assu® heeft een polis met een polisnummer gevonden die er op lijkt. 


Polisnummer/onderdeelnummer van gekoppelde polis komen niet overeen met polisnummer/onderdeelnummer uit bericht:

Assu® heeft een polis met een polisnummer gevonden die er op lijkt.


Mantelbericht niet gevonden!:

Er zijn prolongatieberichten aangeleverd voor de onderdelen, maar de prolongatie van het pakket mist.


Incassobedrag na prolongatie wijkt af van bericht, controleer het bericht:

Deze melding krijg je als Assu® de bruto bedragen uit het bericht optelt en uitkomt op een ander incassobedrag dan dat in het bericht staat. 


Onderdelen gegroepeerd op rekeningnummer factureren staat aan op het pakket, maar niet alle onderdelen hebben een rekeningnummer:

Deze melding krijgt u als op het pakket het vinkje ‘onderdelen gegroepeerd op rekeningnummer factureren’ aan staat maar niet alle onderdelen een rekeningnummer hebben.


Voor deze relatie kan geen adres gevonden worden voor de factuur:

Bij de relatie is geen bezoek/postadres bekend waardoor er geen factuur kan worden aangemaakt. 


Zolang er rode regels in de preverwerking staan (behalve polis dubbel aangeleverd) raden wij u aan om de prolongatie niet te verwerken. 


Polis is geroyeerd: dit betekent dat er een vinkje bij  "geroyeerd" staat op de polis