Het is mogelijk om voor een maatschappij waarvoor dat nodig is een gebruiker en wachtwoord in te voeren.

U doet dat via het witte boekje- "Instellingen" onder de A.i. DBS knop.

Hier kunt u in de eerste kolom de maatschappij of POR-code selecteren waaraan er een gebruiker met wachtwoord gehangen moet worden.


Screenshot 1.2620