Als je een gebruiker wilt verwijderen (let op: hier dient u de juiste rechten voor te hebben. Heeft u deze rechten niet? Neem dan cointact op met uw Key User).


Stap 1: Ga bovenin het scherm naar tabblad "Beheer" en daarna naar "Gebruikers"


Stap 2: U komt dan in het volgende scherm waar u een gebruiker dient te selecteren en daarna op "Gebruiker verwijderen" dient te klikken: