Het tabblad ‘Extra Instellingen’ bevat velden die nodig zijn voor het gebruik van Feniks of Snelstart. 


Screenshot van versie 1.2626 ter illustratie


Als een maatschappij een gesloten RC heeft mag het grootboek RC niet meer aangepast worden.

Tijdens het aanleggen van een nieuwe maatschappij is het veld "Tonen op RC van" wit in plaats van grijs en kunt u hier een maatschappij selecteren waarbij de nieuwe maatschappij op de RC maatschappij komt te staan.
Het beginsaldo van de maatschappij RC (veld "Beginsaldo RC") hoeft niet ingevoerd te worden als er gebruik gemaakt wordt van een boekhoudkoppeling. 

De gegevens worden dan namelijk uit de boekhoudkoppeling gehaald!


Dit veld is grijs als er geen gebruik gemaakt wordt van de interne financiële koppeling.


De velden "Beginsaldo provisie" en "Jaar beginsaldo provisie" gebruikt u bij het doen van een RC controle als u in de loop van het jaar begonnen bent met het gebruik van Assu.

U zet hier het verschil neer tussen het borderel van de maatschappij en wat er op de RC in Assu staat zodat daarna bij de controle alles weer klopt. Het jaar is het jaar waarin deze controle plaatsvindt.