Het onderhoud van bonus-malus tabellen (hier verder BM ladder(s) genoemd) gaat in Assu® door middel van het uitvoeren van een drietal stappen. 

De BM ladders zijn in Assu® onderdeel van een maatschappij en zijn te vinden op de maatschappijkaart. 

De maatschappij is te benaderen via 'Algemeen' - 'Zoek maatschappij'. 

Tabellen kunnen daarnaast gekopieerd of gelinkt worden voor snel onderhoud.

  • Voor het onderhoud van deze tabellen heeft u beheerrechten nodig in Assu®.
  • De inhoud van een BM ladder kunnen wij helaas niet voor u invullen. De maatschappij dient deze gegevens aan te leveren.
  • Een BM ladder moet volledig gevuld worden met gegevens zodat Assu die gegevens later kan gebruiken tijdens het maken van een schade analyse.


Stap 1: Ga in de cockpit van Assu® naar 'Algemeen' - 'Zoek maatschappij'. 
Stap 2: Vul de naam van de maatschappij in en klik op ‘Zoeken’.Dubbelklik op de maatschappij van uw keuze om de maatschappijkaart te openen.Klik vervolgens op het tabblad ‘BM-ladders’.

Klik op om een BM-ladder toe te voegen. (stap 3a)

Klik op om de geselecteerde BM-ladder te wijzigen. (stap 3b)

Klik op om de geselecteerde BM-ladder te verwijderen. (stap 3c)


Stap 3: Wanneer u een BM-ladder wilt toevoegen heeft u drie keuzes:

    1. ‘Nieuwe BM-ladder aanmaken’ voor het maken van een nieuwe BM-ladder.
    2. ‘BM-ladder kopiëren’ voor het kopiëren van een bestaande BM-ladder. 
    3. ‘BM-ladder koppelen’ voor het koppelen van een bestaande BM-ladder. Vul een omschrijving van de BM-ladder in en kies een type.

Standaard zijn de percentages in Assu® ‘te betalen’. Wanneer u de percentages als ‘korting’ wilt hanteren vink dan het vinkje onder het type BM-ladder in. 


Echter: Maatschappijen hanteren bij het aanleveren van ADN-berichten de percentages als ‘te betalen’. 

Voor een correcte verwerking van ADN-berichten raden wij u ten strengste aan om het vinkje ‘Percentage is korting’ uit te laten!


Vul de tredes in met de juiste percentages en terugvallen in en klik op de knop ‘Opslaan’.

U heeft nu succesvol een BM-ladder toegevoegd aan de betreffende maatschappij in Assu®.


In onderstaand voorbeeld ziet u een volledig ingevulde BM ladder voor een willekeurige maatschappij met willekeurige gegevens.

U ziet dat het scherm opgedeeld is in 2 delen. Het rechter gedeelte bevat gegevens voor het geval er een no claim bescherming aanwezig is, maar deze optie komt binnenkort te vervallen.


Links in het witte gedeelte vult u de tredes in met de bijbehorende te betalen premie. 

In onderstaand voorbeeld hoort er bij trede 1 een premie van 125%. Dit is de allerlaagste trede waarnaar iemand kan vallen. Hij betaalt dan zijn premie +25%.

De hoogste trede in dit voorbeeld is trede 20. Als de klant daar zit betaalt hij 25% van zijn premie.
De terugval op een BM ladder mag nooit op nul staan. Er moet minimaal 1 staan! Dit is namelijk de laagste trede van de BM ladder.


Een voorbeeldje:

Zit een klant nu bijvoorbeeld op trede 3 met 85% en hij meldt 1 schade dan valt hij terug naar trede 1. Hij gaat dan 125% premie betalen in plaats van 85%. 

Claimt hij niet dan gaat hij van trede 3 naar trede 4 (terugval 0 schades) en gaat hij 75% van zijn premie betalen.

       Stap 3b: BM ladder kopiëren

Kies een maatschappij en BM-ladder om te kopiëren en klik op ‘Volgende >’. Bij de vraag of de ingevulde gegevens goed zijn klikt u op ‘Ja’.

U heeft nu een BM-ladder gekopieerd en kunt deze desgewenst aanpassen.

Wanneer u een BM-ladder kopieert maakt u een kopie van een bestaande BM-ladder bij een (andere) maatschappij. Na het kopiëren kunt u de BM-ladder aanpassen.


Stap 3c: BM ladder koppelen

Kies een maatschappij en BM-ladder om te kopiëren en klik op ‘Volgende >’. Bij de vraag of de ingevulde gegevens goed zijn klikt u op ‘Ja’.

U heeft nu een BM-ladder gekoppeld.

Wanneer u een BM-ladder koppelt zal deze ook zichtbaar zijn bij de betreffende maatschappij maar het blijft één ladder. 

Met andere woorden: wanneer u deze BM-ladder wijzigt, wijzigt u deze ladder gelijk bij alle maatschappijen waar deze gekoppeld is.U kunt nu de omschrijving, het type en de tredes aanpassen. 

Klik op ‘Opslaan’ en klik bij de vraag of u de gegevens op wilt slaan op ‘Ja’.