Het onderhoud van bonus-malus tabellen (hier verder BM ladder(s) genoemd) gaat in Assu® door middel van het uitvoeren van een drietal stappen. 

De BM ladders zijn in Assu® onderdeel van een maatschappij en zijn te vinden op de maatschappijkaart. 

De maatschappij is te benaderen via 'Algemeen' - 'Zoek maatschappij'. 

Tabellen kunnen daarnaast gekopieerd of gelinkt worden voor snel onderhoud.

  • Voor het onderhoud van deze tabellen heeft u beheerrechten nodig in Assu®.
  • De inhoud van een BM ladder kunnen wij helaas niet voor u invullen. De maatschappij dient deze gegevens aan te leveren.
  • Een BM ladder moet volledig gevuld worden met gegevens zodat Assu die gegevens later kan gebruiken tijdens het maken van een schade analyse.


Stap 1: Ga in de cockpit van Assu® naar 'Algemeen' - 'Zoek maatschappij'. 
Stap 2: Vul de naam van de maatschappij in en klik op ‘Zoeken’.Dubbelklik op de maatschappij van uw keuze om de maatschappijkaart te openen.Klik vervolgens op het tabblad ‘BM-ladders’.

Klik op het groene plusje om een BM-ladder toe te voegen. (stap 3a)

Klik op het potloodje om de geselecteerde BM-ladder te wijzigen. (stap 3b)

Klik op derode knop om de geselecteerde BM-ladder te verwijderen. (stap 3c)


Stap 3: Wanneer u een BM-ladder wilt toevoegen heeft u drie keuzes:

    1. ‘Nieuwe BM-ladder aanmaken’ voor het maken van een nieuwe BM-ladder.
    2. ‘BM-ladder kopiëren’ voor het kopiëren van een bestaande BM-ladder. 
    3. ‘BM-ladder koppelen’ voor het koppelen van een bestaande BM-ladder. Vul een omschrijving van de BM-ladder in en kies een type.

Standaard zijn de percentages in Assu® ‘te betalen’. Wanneer u de percentages als ‘korting’ wilt hanteren vink dan het vinkje onder het type BM-ladder in.


De AFD code is een code die door de maatschappij aangeleverd wordt voor WA en CA dekkingen. Hij dient dan ook bij de matchappij zelf opgevraagd te worden.

 


Echter: Maatschappijen hanteren bij het aanleveren van ADN-berichten de percentages als ‘te betalen’. 

Voor een correcte verwerking van ADN-berichten raden wij u ten strengste aan om het vinkje ‘Percentage is korting’ uit te laten!


Vul de tredes in met de juiste percentages en terugvallen in en klik op de knop ‘Opslaan’.

U heeft nu succesvol een BM-ladder toegevoegd aan de betreffende maatschappij in Assu®.


In onderstaand voorbeeld ziet u een volledig ingevulde BM ladder voor een willekeurige maatschappij met willekeurige gegevens.

U ziet dat het scherm opgedeeld is in 2 delen. Het rechter gedeelte bevat gegevens voor het geval er een no claim bescherming aanwezig is, maar deze optie komt binnenkort te vervallen.


Links in het witte gedeelte vult u de tredes in met de bijbehorende te betalen premie. 

In onderstaand voorbeeld hoort er bij trede 1 een premie van 125%. Dit is de allerlaagste trede waarnaar iemand kan vallen. Hij betaalt dan zijn premie +25%.

De hoogste trede in dit voorbeeld is trede 20. Als de klant daar zit betaalt hij 25% van zijn premie.
De terugval op een BM ladder mag nooit op nul staan. Er moet minimaal 1 staan! Dit is namelijk de laagste trede van de BM ladder.


Een voorbeeldje:

Zit een klant nu bijvoorbeeld op trede 3 met 85% en hij meldt 1 schade dan valt hij terug naar trede 1. Hij gaat dan 125% premie betalen in plaats van 85%. 

Claimt hij niet dan gaat hij van trede 3 naar trede 4 (terugval 0 schades) en gaat hij 75% van zijn premie betalen.

       Stap 3b: BM ladder kopiëren

Kies een maatschappij en BM-ladder om te kopiëren en klik op ‘Volgende >’. Bij de vraag of de ingevulde gegevens goed zijn klikt u op ‘Ja’.

U heeft nu een BM-ladder gekopieerd en kunt deze desgewenst aanpassen.

Wanneer u een BM-ladder kopieert maakt u een kopie van een bestaande BM-ladder bij een (andere) maatschappij. Na het kopiëren kunt u de BM-ladder aanpassen.


Stap 3c: BM ladder koppelen

Kies een maatschappij en BM-ladder om te kopiëren en klik op ‘Volgende >’. Bij de vraag of de ingevulde gegevens goed zijn klikt u op ‘Ja’.

U heeft nu een BM-ladder gekoppeld.

Wanneer u een BM-ladder koppelt zal deze ook zichtbaar zijn bij de betreffende maatschappij maar het blijft één ladder. 

Met andere woorden: wanneer u deze BM-ladder wijzigt, wijzigt u deze ladder gelijk bij alle maatschappijen waar deze gekoppeld is.U kunt nu de omschrijving, het type en de tredes aanpassen. 

Klik op ‘Opslaan’ en klik bij de vraag of u de gegevens op wilt slaan op ‘Ja’.