In de volgende drie hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u een reservekopie* kunt maken:


- handmatig een reservekopie maken

- automatisch een reservekopie maken

- de reservekopie naar A.i. sturenp.s. wij spreken hier bewust over reservekopie en niet over backup omdat backups door uw systeembeheerder buiten uw bedrijf opgeslagen dienen te wordee. Assu® doet dit NIET voor u!