Onder 'Stamtabellen' - 'Bancair' vindt u een aantal stamtabellen die te maken hebben met de inrichting van de bancaire producten. 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende schermen.Rekeningvormen:


Hier kunt u de verschillende rekeningvormen administreren.


Bancair status tussenpersoon:


Standaard heeft een bancair product de status 'actueel' of 'historisch'. Wilt u meerdere statussen aanleggen dan kunt u dat in dit scherm doen.