Onder 'Stamtabellen' - 'Schade' vindt u een aantal stamtabellen die te maken hebben met de inrichting van de schades. 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende schermen.Schade experts:


In dit scherm kunt u zelf schade experts invoeren, wijzgen en verwijderen.


Vanaf versie 1.2622 kunt u een schade expert ook een status meegeven: 

- Actueel: een schade expert is te selecteren onderaan de schade

- Historisch: een schade expert valt niet langer te selecteren onderaan de schade


Selecteer een actuele expert en klik op het rode icoontje: de expert zal historisch worden

Selecteer een historische expert en klik op het rode icoontje: de expert zal definitief verdwijnen uit het overzichtSchade herstellers:


In dit scherm kunt u zelf schade herstellers invoeren, wijzgen en verwijderen.


Vanaf versie 1.2622 kunt u een schade hersteller ook een status meegeven: 

- Actueel: een schade hersteller is te selecteren onderaan de schade

- Historisch: een schade hersteller valt niet langer te selecteren onderaan de schade


Selecteer een actuele hersteller en klik op het rode icoontje: de expert zal historisch worden

Selecteer een historische hersteller en klik op het rode icoontje: de expert zal definitief verdwijnen uit het overzicht


Schadestatus tussenpersoon:


Standaard heeft een schade de status 'actueel' of 'historisch'. Wilt u meerdere statussen aanleggen dan kunt u dat in dit scherm doen.


Schadetypes:


Onder schadetypes kunt u de verschillende schade types kwijt. U kunt per type aangeven welke branche(s) eraan gekoppeld is/zijn.