Onder 'Stamtabellen' - 'Financieringen' vindt u een aantal stamtabellen die te maken hebben met de inrichting van de financieringen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende schermen.


Vormen:


Hier kunt u de verschillende financieringsvormen administreren.


Financieringstatus tussenpersoon:


Standaard heeft een financiering de status 'actueel' of 'historisch'. Wilt u meerdere statussen aanleggen dan kunt u dat in dit scherm doen.