Als u voor een relatie een standaard incassowijze op wilt geven dan dient u dit op de relatiekaart te doen bij "Standaard incassowijze". Als u dit doet en de relatie heeft al bestaande producten dan wordt dez eniet meegenomen op de reeds bestaande producten!