Voor de duidelijkheid hebben we hier onder een aantal veel gebruikte Assu termen uitgelegd.


Het lint: de bovenste balk van uw scherm


Cockpit: het startscherm van Assu. Vanaf hier kunt u al uw produkten benaderen.


Produktkaarten: Dit zijn de hoofdschermen van het produkt waar u op dat moment in werkt. Zo hebben we bijvoorbeeld:

- relatiekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een relatie

- poliskaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een polis

- schadekaart: het hoofdscherm waar alle gegevens in staan die betrekking hebben op een schade


Tegels: de verschillende "vakken" waarin een scherm onderverdeeld is. Zo hebben we bijvoorbeeld:

- relatietegel: het vak waar alle informatie van een relatie in staat (is hetzelfde als de relatiekaart)

- polistegel: het vak waar alle informatie van een polis in staat

- documententegel: ook wel docarchief of documentenarchief genoemd. Dit is het vak waar alle documenten in staan die betrekking hebben op een bepaald produkt

- schadetegel: het vak waar alle schadeinformatie in staat


Stamtabellen: de hoofdschermen waar alle inrichting van de diverse schermen in te richten is


Klantenkaart: een rapportage met klantgegevens. U kunt dit rapport vanuit een relatiekaart uitdraaien


Documentenmanager: een centrale lokatie waar u (gescande) documenten kunt beheren


Dossier: Een dossier in Assu®  werkt als een ouderwetse dossiermap. Het is eigenlijk een map vol informatie van een hoofdrelatie met daarbij zijn of haar gekoppelde relaties (bijvoorbeeld een heel gezin). 

Alle gekoppelde producten (polissen, schades etcetera), documenten, notities en agendapunten zijn eenvoudig vanuit het dossier te benaderen.