In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "kind wordt binnenkort 18 jaar" werkt:


Workflow type:
RelatieDit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.

Waar wordt deze Workflow voor gebruikt?
1 maand voor een kind 18 jaar wordt de relatie een taak aanmaken voor de adviseur/specifieke gebruiker om contact te leggen met de relatie voor een zelfstandige zorgverzekering en/of overige verzekeringen.

Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow)
Zorgplicht

Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in?
Ja.

Zo ja, welke?

Voorwaarde: Actuele, particuliere relaties die niet overleden zijnIngevoerde datum: 210 maanden na de geboortedatum (6 maanden voor de relatie 18 jaar wordt)
LET OP: als dit bijv. 2 maanden moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 2.


Repeterende workflow: ieder jaar of iedere X jaren
Niet van toepassing.


Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling?
Nee.

Wat zijn de handelingen in de Workflow?
* Versturen van een taak voor de gebruiker dat kind bijna 18 jaar wordt

* Einde Workflow (na afwerken taak stopt de Workflow dan automatisch)