Middels de knop "HDN import" in de cockpit kunt u een HDN Import inlezen in Assu®. 


De volgende velden nemen wij mee naar Assu®:


Relatie

 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht
 • Initialen
 • Nationaliteit
 • Tussenvoegsel
 • Voornamen
 • Rijbewijsnummer
 • Rijbewijs afgiftedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer privé
 • Telefoonnummer werk
 • Telefoonnummer mobiel
 • Rekeningnummer
 • Opleidingsniveau
 • Identitieitsbewijs/paspoort
 • Beroep/Inkomen:
  • Beroepsomschrijving
  • Jaarsalaris
  • Naam werkgever
  • Ingangsdatum dienstverband
  • Aantal werkuren
  • Vakantiegeld (bedrag)
  • Vakantiegeld (percentage)
  • Contractvorm (bepaald/onbepaald)


Hypotheek

 • Nationale hypotheek garantie
 • Hoofdsom
 • Inschrijvingsbedrag
 • Koopsom
 • Passeerdatum
 • Bankgarantie bedrag
 • Notabedrag
 • Omschrijving (is de productnaam in HDN)
 • Geldgever (er wordt een geldgever aangemaakt in Assu® indien niet gevonden)
 • Notaris (er wordt een notaris aangemaakt in Assu® indien niet gevonden)


Hypotheekdeel

 • Deelsom
 • Hypotheekdeel nummer (is de hypotheekdeel code in HDN)
 • Hypotheekvorm
 • Looptijd
 • Rentepercentage (indien HDN dit niet aanlevert maar wel het consumptief percentage, wordt het consumptief percentage voor dit veld gebruikt)
 • Rentevast in maanden
 • Consumptief bedrag
 • Rente bedenktijd
 • Variabele rente


Onderpand

 • Adres
 • Bouwjaar
 • Executiewaarde
 • Executiewaarde na verbouwing
 • Plaats
 • Taxatierapport aanwezig
 • WOZ waarde
 • Bouwplannummer
 • Soort
 • Erfpacht
 • Marktwaarde
 • Marktwaarde na verbouwing
 • Kadaster nummer
 • Kadaster sectie
 • Kadastrale gemeente
 • Nieuwbouw