Het is mogelijk om een rekeningnummer te wijzigen via de toevoegen of de wijzigen knop. Wij adviseren om het rekeningnummer te wijzigen via de wijzigen knop, zoals uitgelegd staat in onderstaande stappen. 

De reden waarom het bestaande nummer gewijzigd moet worden is omdat bij het wijzigen van een bestaand rekeningnummer dit meteen op alle polissen wordt aangepast waarop dit rekeningnummer is geselecteerd. 

Hierbij wordt dus rekening gehouden met het feit dat er op sommige polissen wellicht een ander rekeningnummer aanwezig kan zijn omdat er vanaf een andere rekening wordt geïncasseerd. 

Zo worden dus alleen de polissen aangepast met het nummer wat veranderd moet worden.

Volg de onderstaande stappen om de wijziging door te voeren in het systeem.

Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Relatie’ om de juiste relatie op te zoeken waarvan het rekeningnummer gewijzigd moet worden. Open vervolgens de juiste relatie.Stap 2: Klik op de relatiekaart op het tabblad ‘Bank- / Opleidingsgegevens’.
Stap 3: Klik op de button bij de bankgegevens om te rekeningen zichtbaar te krijgen.
Stap 4: Klik op de button om de bestaande rekening te wijzigen.Stap 5: Wijzig de gegevens en sla vervolgens op zodra de gegevens gewijzigd zijn in de tegel. Het mandaat wijzigt uit zichzelf. Het rekeningnummer is gewijzigd, evenals op de polissen waar dit nummer ingevuld stond.