Worklow modules die door middel van de optie "Workflow module bewerken" aangepast zijn krijgen een hoger versienummer en ook is bij "gewijzigd door" te zien door wie ze aangepast zijn:


Als er een hoger versienummer achter een Workflow module staat dan verschijnt ook de knop "Workflow module versies beheren".


U komt daarme in het "Versiebeheer" scherm waarin u een overzicht krijgt van alle versies die er zijn van de betreffende Workflow module.


U heeft hier een aantal opties:

- Versie bekijken: u kunt per versie bekijken wat inhoud van de Workflow module is

- Diagram tonen: u kunt per versie een diagram bekijken

- Versie herstellen: hiermee herstelt u de geselecteerde Workflow module terug naar hoe deze was. Vervolgens zal hij opgeslagen worden als de nieuwste versie.