Onder het tabblad "Automatische factuurverzending" kunt u vanaf versie 1.2622 een afwijkend e-mailadres en sjabloon ingeven als u kopie facturen naar een boekhoud e-mailadres van uw kantoor wilt versturen.

U kunt in dit scherm een factuurdatum opgeven per wanneer u dit wilt gaan gebruiken.


In het onderste gedeelte van het scherm vult u de tekst in die in de begeleidende e-mail bij de factuur verzonden moet worden.

Als u nu facturen per e-mail gaat verzenden zal er een UBL verzonden worden naar de boekhoudafdeling binnen uw bedrijf met dit e-mailadres (een UBL is een XML bestand met informatie erin over de bijbehorende factuur. Boekhoudprogramma's herkennen dit bestand en kunnen hiermee de factuur automatisch inlezen. De factuur gaat dus naar uw klant en de kopie factuur naar uw boekhoudafdeling.


De verzending van dit deze kopie facturen voor de boekhouder dient te gebeuren aan de hand van een tijdgebonden servertaak voor facturen naar de boekhouder.