Wanneer u een document heeft wat u over wilt hevelen vanuit de documententegel van bijvoorbeeld een relatie dient u een aantal stappen te doorlopen om dit te realiseren.


In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een document wat aan een polis hangt wat overgeheveld dient te worden naar de documententegel van een bancair product.


Stap 1: ga naar de juiste polis via 'Algemeen' - 'Zoek Polis' en haal de juiste polis op:Stap 2: ga IN de polis naar de documententegel en maak deze groot door middel van het vakje rechts bovenin de tegel:Stap 3: selecteer het juiste document en klik op de overhevelen knop :Stap 4: Geef in het overhevel scherm aan waarheen u het document gaat overhevelen. Dit kunnen meerdere doelmappen zijn: (in dit voorbeeld naar een polis)Stap 5: Klik nu op 'Opslaan' en het document wordt naar de doel tegel verhuisd.

Als u nu dit product opent en daar naar de documententegel gaat dan ziet u daar het document staan.