Wanneer u een document heeft wat u over wilt hevelen vanuit de documententegel van bijvoorbeeld een relatie dient u een aantal stappen te doorlopen om dit te realiseren.


In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een document wat aan een polis hangt wat overgeheveld dient te worden naar de documententegel van een bancair product.


Stap 1: ga naar de juiste polis via 'Algemeen' - 'Zoek Polis' en haal de juiste polis op:Stap 2: ga IN de polis naar de documententegel en maak deze groot door middel van het vakje rechts bovenin de tegel:Stap 3: selecteer het juiste document en klik op de overhevelen knop :Stap 4: Geef in het overhevel scherm aan waarheen je het document gaat overhevelen. Dit kunnen meerdere doelmappen zijn.Stap 5: Let op: in de huidige versie dient u de bronmap (dus de polis) te verwijderen door middel van het rode kruisje achter de regel omdat het document anders dubbel aanwezig blijft (zowel in de polis tegel als op de bancaire tegel).Klik nu op 'Opslaan' en het document wordt naar de bancair product tegel verhuisd.

Als u nu het bancaire product opent en daar naar de documententegel gaat dan ziet u daar het document staan.