U heeft de mogelijkheid een voor u zo overzichtelijk mogelijke structuur aan te brengen in uw overzicht met documenten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de knop bovenin de tegel;  


Indien dit niet zichtbaar is klikt u met uw rechtermuisknop op een willekeurige kolom en kiest u voor "Groeperingspaneel zichtbaar". 


U kunt hier een kolomkop naartoe slepen om te groeperen op die kolom. U klikt hiervoor met uw linker muisknop op het kopje boven de kolom en beweegt deze vervolgens naar de grijze regel bovenaan de tegel en laat daar het kopje los.


In onderstaand voorbeeld wordt de kolom 'Beschrijving' naar boven gesleept en wordt alles gesorteerd op 'Beschrijving'.Als u deze kolom niet meer bovenin de tegel wilt zien dan sleept u hem op dezelfde manier weer naar beneden en kunt u een andere kolom gebruiken.
In onderstaande uitleg vanuit een willekeurige poliskaart leggen we uit hoe je een groepering aanlegt (stap 1 t/m 3) en deze er vervolgens weer af haalt (stap 4 t/m 6).

Het voorbeeld gaat uit van een polisoverzicht maar in ieder overzicht (dus ook het documentenarchief) werkt dit op dezelfde manier!


Stap 1: Klik met de rechtermuisknop op 1 van de kolommen. Er komt dan een schermpje tevoorschijn zoals hieronder:


Figuur 1. Rechtermuisknop op kolomnaam


Stap 2: Kies vervolgens op “groeperingspaneel zichtbaar” en het overzicht ziet er dan als volgt uit (er komt een balk boven met daarin de tekst "Sleep een kolomkop naar hier om te groeperen op de kolom")


Figuur 2. Groeperingsbalk zichtbaar boven kolommen


Stap 3: Klik met de linkermuisknop op een kolom en sleep deze naar het net verschenen balk. Bij groeperen op meerdere kolommen met je deze handeling per kolom apart uitvoeren


Je krijgt dan bijvoorbeeld een overzicht zoals hieronder:

Figuur 3. Groepering op overzicht


De groepering is nu aangelegd. In de volgende stappen leggen we uit hoe deze groepering er weer afgehaald kan worden vanuit een voorbeeld waarbij er geen groeperingspaneel zichtbaar is:Figuur 4. Groepering waarbij het groeperingspaneel niet zichtbaar is


Stap 4: Klik met de rechtermuisknop op een kolom en het schermpje van figuur 1 wordt getoond. 

Kies voor “groeperingspaneel zichbaar”:Stap 5: Zodra het groeperingspaneel zichtbaar is ziet het scherm eruit als hieronder:Stap 6: De kolommen boven het overzicht zijn op twee manieren weg te halen:


  1. Door de kolommen weer terug te slepen naar beneden vervalt de groepering.
  2. Door met de rechtermuisknop op het groeperingspaneel te klikken en te kiezen voor de optie “Groepering opheffen” zorgt ervoor dat de complete groepering wordt weggehaald.