Naast het toevoegen van een document door middel van het groene plusje heeft u de beschikking over een groot aantal andere mogelijkheden die hieronder per knop besproken worden.


Wat u in het docarchief te zien krijgt dient u in te stellen bij de documenten instellingen. Lees hier hoe u dit doet. Wilt u bijvoorbeeld alleen documenten zien die bij een relatie horen als u het docarchief van d erelatie opent, of wilt u daar ook alle polisdocumenten, schadedocumenten etc kunnen zien op d erelatiekaart.


Door een document aan te klikken en op het potloodje te klikken krijgt u de gelegenheid een aantal gegevens aan te passen. 

Als u de benaming aan wilt passen, pas dan niet de extensie van de benaming aan want dan wijzigt het icoontje ook mee! 

In onderstaand voorbeeld laten we dus de .PDF staan als we de benaming wijzigen van "factuurtje.pdf" naar "factuur.pdf"       Verwijder het geselecteerde document.

       Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

       Sla het geselecteerde document op buiten Assu®. Dit kan ook door het document vanuit de tegel buiten Assu® te slepen.


    Door op de verrekijker te klikken kunt u zoeken in het docarchief. U kunt alle documenten doorzoeken op een bepaalde tekst. Hier vallen ook e-mail bijlagen onder.


Vanaf versie 1.2623 heeft u de mogelijkheid een document digitaal te laten ondertekenen door uw relaties. Hoe dit werkt kunt u in dit hoofdstuk lezen.

       

       Opent een Assu®- of Outlook- e-maileditor met de geselecteerde bestanden als bijlage. U kunt door middel van de mailwizard het bestand naar uw klant mailen.


       Met deze knop opent u de scanmodule van Assu®. Alles wat u dan scant komt rechtsreeks in dit documentarchief terecht. (vanaf versie 1.2624 dient u deze optie bovenaan het scherm in het lint te gebruiken!)

       Opent de documentenmanager. In de documentenmanager is dan al automatisch de betreffende relatie, product of schade opgezocht.  (vanaf versie 1.2624 dient u deze optie bovenaan het scherm in het lint te gebruiken!)

       Met deze knop worden alle documenten in het huidige dossier getoond. Dus niet alleen die van de geopende relatie, maar ook die van zijn of haar partner (gaat om de personen dus).

       Met deze knop worden alle documenten van alle onderliggende niveaus getoond. Bijvoorbeeld alle documenten van alle gekoppelde documenten worden op de relatiekaart getoond. Niet alleen documenten die met de relatiekaart te maken hebben, maar ook die van de polis, hypotheek, schade etcetera


       Met deze knop kunt u de geselecteerde documenten overhevelen naar een ander dossier, andere relatie, product of schade.

U kunt bij ‘Relatie’ kiezen uit alle relaties die in Assu® staan. Bij Polis kunt u vervolgens kiezen uit de polissen die bij de gekozen relatie bekend zijn. Bij ‘Schade’ kunt u vervolgens kiezen uit de schades die bekend zijn onder de gekozen polis.

Met kunt u het betreffende veld weer leeg maken.

Nadat u de velden heeft ingevuld waarnaar u de geselecteerde documenten wilt overhevelen klikt u op .


Als u een product gekozen heeft dan ziet u ook gelijk wat de status daarvan is (actueel/historisch)


       

       Met deze knop kunt u een geselecteerd document kopiëren naar een andere relatie of een ander product. Als het originele document later gewijzigd wordt dan wordt de kopie niet mee aangepast!

       


     

       U kunt meerdere PDF-bestanden samenvoegen tot één PDF-bestand met deze knop. Dit is handig wanneer u meerdere pagina’s gescand heeft die allemaal als los document bestaan.


Selecteer de twee of meer PDF documenten die u samen wilt laten voegen, geef een beschrijving en geef in het onderste gedeelte van het scherm indien gewenst aan of het document getoond moet worden in de Appviseurs app, of dat er een notificatie gestuurd moet worden of dat de gebruiker akkoord moet geven voor dit document.


       Layout configuratie: hier kunt u de layout van uw documentarchief instellen. Als u uw documentenarchief op een bepaalde manier ingericht heeft en deze layout wilt bewaren dan kiest u voor 'Huidige layout opslaan als'. 

Meer informatie over schermlayouts vastleggen kunt u hier vinden.Als u in de tegel uw documenten bijvoorbeeld op datum gesorteerd heeft gezet en in bovenstaand scherm op 'Huidige layout opslaan als' kiest dan bewaart hij deze layout. De eerstvolgende keer staan ze nog in deze volgorde.

Gaat u ze door elkaar zetten en denkt u later "ik wil ze toch weer op datum gesorteerd" hebben dan kunt u weer terug dit scherm in gaan, de "op datum gesorteerd" layout kiezen en daarna op 'geselecteerde layout laden' kiezen.


       E-mail omzetten naar .eml bestand. Door middel van deze knop heeft u de mogelijkheid een geselecteerde Assumail om te zetten naar een .eml bestand. U kunt dit bestand als bijlage gebruiken.In actie zit dat er als volgt uit:


U kunt ook uw onverwerkte digitale documenten terugzien in het documentenarchief. Door erop te klikken kunt u het document openen om de inhoud te bekijken:Afbeeldingen omzetten naar PDF bestanden: vanaf versie 1.2624 heeft u door middel van de onderste knop de mogelijkheid om een geselecteerde afbeelding om te zetten naar een PDF bestand. Selecteer het bestand met de afbeelding en druk op de knop. Er zal nu een bestand met dezelfde naam toegevoegd worden wat de PDF versie is. (klik op de kolom "naam" om te sorteren zodat u ze onder elkaar ziet staan):