Onder de 'Stamtabellen- Algemeen' kunt u per onderwerp de standaard settings vinden. U kunt daar zelf nieuwe in veel gevallen waardes toevoegen/aanpassen en verwijderen.


voorbeeld van versie 1.2622


Adviseurs:


Onder 'Adviseurs' kunt u adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).

U ziet hier ook of een adviseur gekoppeld is aan de appviseurs app door middel van de groene vinkjes.Meer informatie over de overige functies kunt u vinden onder 'Stamtabellen adviseurs'
Afspraaklokaties:


Hier kunt u afspraaklokaties toevoegen, wijzigen en verwijderen.Agenda categorie├źn:


In dit scherm kunt u kleurcodes aan uw agendapunten hangen.


Agenda onderwerpen:


In dit scherm kunt u agendaonderwerpen beheren.


Banken:


In dit scherm kunt u banken beheren.


Contacttypes DPA:


In dit scherm kunt u contacttypes beheren. Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere Assu gebruiker.


Documentbenamingen:


In dit scherm kunt u documentbenamingen beheren. U kunt hier eigen benamingen invoeren voor documenten die u regelmatig insleept in het docarchief.


De documentbenaming kan de naam vervangen van een document wat u in gaat slepen in het docarchief. In onderstaand plaatje hebben we bijvoorbeeld een hypotheekofferte ingesleept in het docarchief. De naam van dit document is van zichzelf "hypotheek offerte 28102020a.pdf". 

Door op het pijltje achter "naam"te klikken in dit scherm krijgt u een overzicht van uw eigen benamingen en kunt u dus deze naam vervangen:
Documentbeschrijvingen:


In dit scherm kunt u documentbeschrijvingen beheren. De beschrijving van het document geeft weer om wat voor een soort document dat het gaat.

Deze beschrijvingen komen ook weer terug in de factuurbijlagen instellingen en de Aplaza instellingen (veld "standaardbeschrijving").


Tijdens het inslepen van een document in het docarchief ziet u de documentbeschrijving als volgt terugkomen:


 


Als bovenstaand scherm gevuld is en opgeslagen is ziet u de documentbeschrijving in het docarchief zelf terugkomen. U zou hem daar bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een lijstje te generen van alle offertes binnen een bepaald docarchief:
Tevens kunt u per documentomschrijving aangeven wie er toegang heeft (een bepaalde gebruiker en/of een bepaalde gebruikersgroep).

Ook kunt u aangeven of een bepaald document automatisch verwijderd moet worden na een bepaald aantal maanden (AVG).


Bij "Producttype" kunt u aangeven voor welk product het moet gelden (schade, hypotheek, etc)

Let op: als u een wijziging doorvoert in een bepaalde omschrijving dan dient u op de knop om de wijziging door het gehele pakket door te voeren!


Screenshot van versie 1.2626 met werklijstmodule en Appviseurs aan.
Als u gebruik maakt van de werklijstmodule, dan kunt u in dit scherm voor uw documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in de werklijst.

U dient dan een vinkje te zetten bij "tonen in werklijst".

Op het moment dat u hier een vinkje aan heeft staan en u gaat later in de werklijst naar "checklist bewerken" en u voegt daar een document toe dan komt er hier een lijst tevoorschijn van alle documenten die hier een vinkje hebben staan.


Als u gebruik gaat maken van Appviseurs, dan kunt u in dit scherm voor uw documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in Appviseurs.

U dient dan een vinkje te zetten bij "tonen in app".

Op het moment dat u hier een vinkje aan heeft staan en u gaat later handmatig een document toevoegen aan het docarchief van uw relatie dan komt er automatisch een vinkje te staan bij het document zodat het getoond wordt in Appviseurs.
Documenttypes:


In dit scherm kunt u documenttypes beheren.


Documen herkomst:


In dit scherm kunt u de herkomst van een document aangeven. Herkomsten met een groen vinkje erachter zijn systeemtypes en mogen niet gewijzgd worden:

De herkomst ziet u terug in uw documentenarchief op de relatie- of productkaart.
Factuur incassowijze tekstblokken:


In dit scherm kunt u een tekst opgeven die u op factuurrapportages te zien krijgt. Als u bij de opbouw van een factuurrapportage in de veldenlijst het veld "FactuurIncassoTekstblok" invoegt op het rapport dan zal de tekst die u in deze stamtabel gebruikt hebt afgedrukt worden op het rapport.

Als op de factuur een "Namens" gevuld wordt dan weet het rapport dat hij dit tekstblok moet gaan afdrukken op het rapport.Factuutypes:


In dit scherm kunt u factuurtypes beheren. De types met een groene V erachter zijn vast voor uw systeem . Eigen aangemaakte factuurtypes mag u verwijderen indien nodig.


Als u gebruik maakt van meerdere administraties (dit is in te regelen onder het witte boekje bij de algemene boekhoudinstellingen) zult u zien dat er een veldje "Adminstratie" bij komt in het factuurtype scherm. Hier kunt u de naam van de juiste adminstratie invullen:Factuur wachtcodes:


In dit scherm kunt u wachtcodes aanleggen voor facturen. Factuurredenen:


In dit scherm kunt u redenen aanleggen voor facturen. Deze redenen kunt u dan weer selecteren in het scherm als u een factuur aan gaat maken.Standaard factuurregels:


In dit scherm kunt u standaard regels met een bedrag aanleggen die u later weer op een factuur kunt selecteren.

Klik op het groene plusje om een nieuwe regel met bedrag aan te leggen en klik op "Opslaan":Info documenten DPA:


 Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere Assu gebruiker.


 Info websites DPA:


In dit scherm kunt u websites vermelden voor op de digitale polismap.  Dit scherm hoort bij een optie die wij voor 1 klant ingebouwd hebben dus is niet voor toepassing voor de reguliere Assu gebruiker.


 Mediators:


In dit scherm kunt u mediators toevoegen en verwijderen.Als u een mediator toe wilt voegen klikt u op 'Mediator toevoegen'. Er opent dan een scherm waarin u in 3 tabbladen de mediator toe kunt voegen.


Stap 1: voer de naam in en klik op het groene pijltje naar rechts.


Stap 2: Voer het adres in en klik op het groene pijltje naar rechts.


Stap 3: Voer de communicatie gegevens in en klik op 'Opslaan'.


Stap 4: U krijgt nu zijn relatiekaart te zien waat u relaties kunt koppelen en bankgegevens in kunt voeren. Klik op 'Opslaan' of  'Opslaan en sluiten' om de gegevens op te slaan.In het veld 'Zoek mediator' kunt u een mediator zoeken. Laat u het leeg en klikt u op 'Zoeken' dan worden ze allemaal opgehaald. Taak checklistdelen:


In dit scherm kunt u checklistdelen beheren die op een taak te selecteren zijn.


Als u een taak aanmaakt en op  tabblad 'Checklist' klikt ziet u de aangemaakte checklistdelen terug.


 Taakonderwerpen:


In dit scherm kunt u taakonderwerpen beheren die op een taak te selecteren zijn.

Ook kunt u hier vanaf versie 1.2624.3.1 aangeven wat de standaard prioriteit moet zijn voor een bepaald soort taak.

Je hebt hier de keuze uit: hoog, normaal, laag en geenDe taak die bij bovenstaand voorbeeld aangemaakt worden zal er dan zo uitzien als u een taak aanmaakt:

Wijzigt u een bestaande naam van een taak? Alle taken die op de oude benaming stonden blijven hun oude benaming houden.

Dit geldt ook voor het verwijderen van een taaknaam. De taken die onder de oude benaming vallen blijven gewoon bestaan op de productkaarten.


Als u een taak aanmaakt en in het tabblad 'Taak' op het onderwerp klikt ziet u de aangemaakte onderwerpen terug.
Intermediair:


In dit scherm kunt u intermediairs beheren. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u hier lezen.