Onder 'Adviseurs' kunt u adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).

U ziet hier ook of een adviseur gekoppeld is aan de appviseurs app door middel van de groene vinkjes.Een adviseur toevoegen:


Door op de groene knop te klikken kunt u een adviseur toevoegen.

Vul alle n.a.w. gegevens van de adviseur in het bovenste blok in.


Een adviseur wijzigen/aanpassen:


Door op het potloodicoontje te klikken laat u het zelfde scherm zien en met deze optie kunt u gegevens op de adviseurkaart aanpassen/wijzigen.

Het onderste icoontje bevat ook een aanpasfunctie. Deze wordt hier besproken.


Een adviseur verwijderen:


Door middel van de rode knop kunt u een geselecteerde adviseur verwijderen


Relaties en producten overhevelen naar een andere adviseur:


Door middel van de onderste knop kunt u gegevens van de ene naar de andere adviseur overhevelen. Selecteer de adviseur waar de producten vanaf moeten gaan, klik deze knop en selecteer de nieuwe adviseur zoals u hiernder kunt zien:

Voorbeeld uit versie 1.2620


Het tweede blok is voor de Appviseurs app. U kunt hier een adviseur koppelen aan een gebruiker en een afdeling. U kunt hier ook een foto uploaden die later terug te zien is in de app van uw klanten.

Als u een vinkje zet bij 'toon in appvsiseur/portaal' en 'bericht sturen bij afwezigheid' dan kunt u in de tekstvelden de teksten zetten die de klant op zijn of haar telefoon ontvangt wanneer er met de app gecommuniceerd wordt.