Als u gebruik maakt van de Appviseurs module of van ons Appviseurs Klantportaal dan dient u door middel van de knop "Appviseurs instellingen" een aantal velden in te regelen om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens te zien zijn in de app.


Ga hiervoor als volgt te werk:


Stap 1: Open de cockpit van Assu® en ga naar het witte boekje links boven in Assu®.:Stap 2: Klik op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Appviseurs’ en ga naar tabblad "Informatie": 

Screenshot van versie 1.2624


De gegevens die u ziet bij "informatie" komen uit de "Eigen bedrijf" bedrijfsgegevens.

Door deze informatie juist in te vullen samen met de afbeelding van het bedrijf kan uw eindklant in zijn of haar Appviseurs produkt alle ingevulde informatie van uw kantoor bekijken.


Bij ‘Wat mag de klant zien in de app?’ kunt u via de verschillen checkboxen aanvinken wat uw klant mag zien in de app of Klantportaal. 

Wanneer een klant een bepaald product niet heeft, zal deze knop verborgen worden door de klant.


Screenshot van versie 1.2624


Onder het kopje ‘Kantooruren’ kunt u de kantooruren invullen. Deze uren zijn niet zichtbaar voor de klant, maar hebben invloed op de melding die getoond wordt wanneer de klant een chatbericht stuurt buiten deze kantooruren. 

Bij ‘melding voor buiten kantooruren’ vult u de melding in die de klant te zien krijgt zodra zij een bericht sturen buiten de ingevoerde kantooruren. Dit bericht wordt bij de klant getoond als een notificatie in de app. 

De klant kan dit meldingsbericht terugvinden in de chat.

Screenshot van versie 1.2624Stap 3: tabblad "Kleuren"


In dit tabblad kunt u de kleuren van de app of Klantportaal naar wens instellen, bijvoorbeeld naar de kleuren van het bedrijf. 

U dient een achtergrond kleur te selecteren in het eerste keuzemenu en een kleur voor de iconen op uw app scherm in het tweede keuze menu.

Via ‘meer kleuren’ kunt u kiezen uit een uitgebreider kleurenpallet. Om de wijzigingen zichtbaar te krijgen in de app, dient u de app opnieuw op te starten.


 

Screenshot van Appviseurs app ter illustratie


Stap 4: Tabblad 'Afbeeldingen':


Onder dit tabblad kunt u een logo en een afbeelding van uw kantoor uploaden. Het logo wordt getoond bij het inloggen in de app en op het dashboard, de afbeelding wordt getoond op de informatiepagina.


Afmetingen:

- de beste afmetingen voor de afbeelding van het team/kantoor: 1300x320 pixels

- de beste afmetingen voor het logo: 1024x1248 pixels

Screenshot van versie 1.2624


Stap 5: Tabblad 'Overig':


Onder dit tablad kunt u een aantal standaard settings administreren.

TIP: Hier heeft u ook de mogelijkheid om aan te geven dat het meest recente polisblad gedownload kan worden. U dient hiervoor de eerste optie invullen met bijv. ‘Kopie polisblad’. 

Zo is altijd het meest recente polisblad te downloaden voor uw klant in de app.


Wilt u bij de documenten alleen documenten uit het docarchief van de relatie zien? Zet dan een vinkje bij "alleen relatiedocumenten tonen bij het kopje "Documenten"" 


Screenshot van versie 1.2625


De Bovenste gemarkeerde regel "Documentbeschrijving polisblad..." geldt ook voor de Assu2Go app ! Deze optie komt terug onder de knop "Assu2Go" die u onder de knop "Appviseurs" ziet staan.


Stap 6: Tabblad 'Notificaties':


Screenshot van versie 1.2624


Onder tabblad 'Notificaties' kunt u aangeven voor welke berichten er notificaties naar uw klant verzonden worden.Onze apps hebben allemaal een eigen handleiding beschikbaar:

- Appviseurs

- Klantportaal (staat nog in pilotfase dus nog niet verkrijgbaar)

- Assu2Go


Voor uw eigen eindgebruikers van de Appviseurs app hebben we een eigen site: Help - Appviseurs.nl

Hierin vindt uw eindgebruiker alles wat hij of zij wil weten over deze app.