U kunt in Assu® wachtcodes aanmaken en aan facturen hangen . Wanneer een wachtcode is toegevoegd aan een factuur is het niet mogelijk om een factuur af te drukken per mail en post en om te in- en excasseren. 

Tevens kan er geen herinnering, aanmaning of maatschappijbrief worden verstuurd gezien het feit dat de factuur niet in het overzicht zichtbaar wordt.

U maakt deze wachtcodes als volgt aan:


Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Stamtabellen’. (let op, u heeft hier voldoende rechten voor nodig)


Stap 2: Klik op ‘Algemeen (Stamtabellen)’.


Stap 3: Klik op ‘Factuurwachtcodes’.Stap 4: Klik op om een wachtcode toe te voegen. Stap 6: Voeg een omschrijving toe.


Stap 7: Klik op ‘Opslaan’ om de ingevoerde gegevens op te slaan.

De wachtcode is toegevoegd en staat in de lijst en is klaar om toegevoegd te worden op de factuur.