U kunt in Assu® wachtcodes aanmaken en aan facturen hangen . Wanneer een wachtcode is toegevoegd aan een factuur is het niet mogelijk om een factuur af te drukken per e-mail en post en om te in- en excasseren. 

Tevens kan er geen herinnering, aanmaning of maatschappijbrief worden verstuurd gezien het feit dat de factuur niet in het overzicht zichtbaar wordt.


In dit hoofdstuk leggen we uit:

- hoe je een wachtcode aanmaakt

- hoe je een wachtcode aan een factuur hangt

- hoe je een wachtcode wijzigt

- hoe je de wachtcode historie bekijkt