Tabblad Financieel is opgedeeld in een viertal blokken die we hieronder zullen bespreken:

Screenshot ter illustratie


1: Betalingsregeling:


Hier kunt u aangeven of u met termijnen wilt werken en of u de factuurdatum wilt gebruiken in plaats van de vervaldatum voor de periode bepaling.


2: Facturatie:


Het stukje over facturatie bevat de volgende mogelijkheden:

Factuuroverzicht vanaf jaar:

Hier kunt u aangeven vanaf welk jaar u het factuuroverzicht wilt laten tonen.

Vervalperiode na fact. datum:

Hier kunt u het aantal dagen opgeven waarna een factuur dient te vervallen. Als iemand bijvoorbeeld binnen 14 dagen zijn factuur dient te betalen dan vult u hier 14 in. U dient hier altijd een waarde in te vullen anders verloopt het proces van herinneringen en aanmaningen niet naar wens! Deze vervaldatum is namelijk leidend in het verdere proces. Het systeem gaat na deze datum de overige instellingen bekijken. Vult u hier een nul in dan vervalt de factuur gelijk en zal de telling voor de herinnering gelijk beginnen.

Factuuroverzicht na huidig jaar tonen:

Hier kunt u aangeven voor hoeveel jaar na het huidg jaar er facturen getoond moeten worden na het huidge jaar. Standaard wordt het factuuroverzicht getoond tot en met december van het huidige jaar.

Nota met acceptgiro:

Hier kunt u de incassokosten aangeven voor een nota met een acceptgiro.

Nota zonder acceptgiro:

Hier kunt u de incassokosten aangeven voor een nota zonder acceptgiro.

Automatisch incasso:

Hier kunt u de incassokosten aangeven voor een automatisch incasso.

Poliskosten:

Hier kunt u een vinkje zetten wanneer u assurantiebelasting op poliskosten en tussenpersoon prolongatiekosten wilt laten berekenen.

Facturen van aut... na storno:

Door hier een vinkje te zetten gaan de facturen van automatisch incasso af na een storno. Indien u gebruik maakt van Feniks dient u dit in Feniks in te stellen.

Facturen markeren...na storno:

Door hier een vinkje te zetten worden facturen automatisch gemarkeerd als "niet afgedrukt" bij een storno. Indien u gebruik maakt van Feniks dan dient u dit in Feniks in te stellen.

Reeds betaalde fact. tonen...:

Door hier een vinkje te zetten worden reeds betaalde facturen getoond in het nog af te drukken facturen overzicht wat u kunt bereiken als u via tabblad "financieel/ADN" naar "berichten verwerken" gaat. Lees hier meer over in dit hoofdstuk.

Facturen afdrukken via losse....:

Door hier een vinkje te zetten worden facturen afgedrukt via losse printopdrachten in plaats van 1 grote printopdracht.

Bij markeren als afgedrukt ...:

Door hier een vinkje te zetten komt er ook een verzenddatum op facturen die u markeert als afgedrukt en op te slaan als PDF.

Bij email verzenden 1 fact....:

Als u hier een vinkje zet krijgt u bij het verzenden van een factuur per e-mail eerst 1 factuur in uw scherm te zien.

Bij factuur verzending per ..:

Als u bij het verzenden van een factuur per e-mail ook een UBL versie mee wilt sturen dan dient u hier een vinkje te zetten.

Verstuur facturen...:

Als hier een vinkje zet zullen facturen en herinneringen voortaan verzonden worden vanaf het e-mailadres wat bij de eigen bedrijfsinstellingen vermeld staat.

Let op: als u deze optie gebruikt dient u bij de emailinstellingen onder het witte boekje wel uw email gegevens in te vullen als u geen gebruik maakt van de AssuMailbox:

Verstuur herinnering met eigen sjabloon:

Door hier een vinkje te zetten krijgt u de mogelijkheid een herinnering te versturen met een eigen sjabloon. Hierdoor wordt de herinnering niet langer als platte tekst in de e-mail meegezonden. Zorg er uiteraard wel voor dat u een bestaand relatie sjabloon heeft voor het versturen van facturen!

Toon voorbeeld van sjabloon bij versturen e-mail;

Door hier een vinkje te zetten krijgt u de mogelijkheid een sjabloon te tonen bij het versturen van een e-mail. De tekst die in het sjabloon getoond wordt is een fictieve tekst.3: Prolongatie:


Onder het kopje "Prolongatie" heeft u voor zowel de automatische als de handmatige prolongatie 2 opties:

Verwerkdatum opgeven....:

Als u hier een vinkje zet krijgt u na het aanklikken van de "verwerk" knop in uw prolongatiescherm eerst een schermpje met daarop de mogelijkheid om een verwerkdatum in te voeren. Deze datum zal als "factuurdatum" gebruikt worden in de berekeningen van uw systeem, ofwel de datum waarop de factuur aangemaakt is (zie ook hoofdstuk "factuurdatums, een theorie"). Het is daarom aan te raden als u prolongeert voor deze datum een datum te kiezen in dezelfde maand als waar de prolongatie over gaat!

voorbeeldillustratie van een handmatige prolongatieVervaldatum is verwerkdatum+vervalperiode:

Als u hier een vinkje zet dan zal bij de zojuist ingevulde "verwerkdatum" de periode in dagen opgeteld worden die u eerder bij de instellingen hierboven ingevuld heeft bij "vervalperiode na factuurdatum". 

Indien u niet het vinkje heeft aangezet "verwerkdatum opgeven" dan zal de vervaldatum van de polis worden gebuikt als vervaldatum van de factuur.


Dit tweede vinkje dient u alleen aan te zetten als u wilt afwijken van de vervaldatum van de premie van de polis!!4: Overig:


Door een vinkje te zetten bij "meerdere administraties gebruiken" heeft u de mogelijkheid om meerdere administraties in Feniks (niet in andere boekhoudpakketten) te gebruiken.

Op het moment dat u dat doet zult u bij de stamtabellen voor het factuurtype zien dat u daar een extra veldje te zien krijgt waar u voor een bepaald factuurtype de administartie in kunt vullen: