Als u een eigen sjabloon aan wilt maken in Assu® dient u een aantal stappen uit te voeren.


Stap 1: Om een sjabloon toe te voegen aan Assu® klikt u in de cockpit van Assu®, in het lint boven in beeld, op het tabblad 'Onderhoud' en klikt u vervolgens op "Sjablonen" .U krijgt vervolgens een venster te zien genaamd 'Sjablonen'. Hierop staat een aantal knoppen evenals een overzicht van alle al in Assu® aanwezige sjablonen.  Stap 2: Om een nieuw sjabloon te maken klikt u vervolgens op het groene plusje .  U komt nu in een scherm terecht ("Sjabloon details") waar u de volgende velden dient te vullen:


Soort:

Hier geeft u aan wat voor soort sjabloon het wordt. Eentje voor brieven of eentje voor e-mails***.

Type:

Hier geeft u aan vanaf welke kaart u het sjabloon wilt gebruiken: vanuit relaties, polissen, schades, abonnementen et cetera.

In dit hoofdstuk leest u meer over onze sjabloontypes. 

Type "verhuisbericht" is specifiek voor verhuisberichten/verhuisbrieven/adreswijzigingen bedoeld!

Omschrijving:

Geef een voor uzelf duidelijke omschrijving van het sjabloon.

Meesturen naar e-mailadres:

Vul hier een e-mailadres in waar de mail OOK naartoe gestuurd wordt naast het feit dat de mail naar de klant gestuurd wordt. Zijn het meerdere emailadressen? Scheid ze dan door middel van een ;

E-mail onderwerp:

Als het om een e-mail sjabloon gaat dient u hier het onderwerp van de mail te vermelden. 

Indien u dit vergeet moet u dit later alsnog doen bij het verzenden van de e-mail!

Portefeuille:

Indien u met multiportefeuille werkt dient u hier de juiste portefeuille te selecteren.

Uitsluiten van mailing wizard:

Als het sjabloon uitgesloten dient te worden van de mailingen wizard dient u hier een vinkje te zetten. U kunt dit sjabloon dan niet selecteren.


***Als u kiest voor "e-mail" kunt u bij het e-mail onderwerp ook invoegvelden gebruiken. Klik hiervoor op het eerste icoontje achter 'E-mail onderwerp' en voeg de velden in die u wilt zien.U kunt in het e-mail onderwerp ook een uniek kenmerk meegeven. Hoe u dit kunt doen kunt u lezen in het hoofdstuk "uniek kenmerk".


Na het invullen van alle velden klikt u op "OK" (of selecteren als u een oude versie van Assu gebruikt) . 


Hierna opent zich de Assu® tekst editor waarin u het sjabloon op dient te gaan maken wat later gebruikt zal worden als u een brief of mail gaat maken.


In het volgende hoofdstuk "de Assu tekst editor" wordt uitgelegd hoe de tekst editor werkt. Met deze editor bepaalt u de inhoud van een sjabloon. 

Met andere woroden hoe de brief/mail er straks uit gaat zien wanneer u vanaf een relatie/product op de knop brief/mail versturen klikt.