Als u een polis over wilt hevelen naar een andere relatie dan dient u als volgt te werk te gaan:


Stap 1: Ga in de relatiekaart waar u de polis weg wilt halen naar de polistegel

Screenshot versie 1.2619


Stap 2: zet de tegel 'open' door te dubbelklikken op de grijze balk bovenin de tegel of op het vierkantje rechts bovenin de bovenste balk van de tegel


Stap 3: De tegel staat nu groot in het scherm. Selecteer de juiste polis en klik op de overhevel knop (rood gemarkeerd in onderstaand voorbeeld.


Stap 4: selecteer het nieuwe dossier en nieuwe contractant en klik op 'OK'

De polis zal nu omgezet worden naar de nieuwe persoon.


Onderstaand een voorbeeld van het omzetten van een polis (in dit geval naar iemand binnen dezelfde portefeuille):



Bij het overhevelen van een polis van relatie A naar relatie B gaan de facturen van relatie A NIET over naar relatie B!

Dit in verband met een aantal boekhoudpakketten waarmee wij koppelen wat op deze manier werkt.