Als u een polis over wilt hevelen naar een andere relatie dan dient u als volgt te werk te gaan:


Stap 1: Ga in de relatiekaart waar u de polis weg wilt halen naar de polistegel

Screenshot versie 1.2627


Stap 2: zet de tegel 'open' door te dubbelklikken op de grijze balk bovenin de tegel of op het vierkantje rechts bovenin de bovenste balk van de tegel


Stap 3: De tegel staat nu groot in het scherm. Selecteer de juiste polis en klik links op de overhevel knop (oranje gemarkeerd in onderstaand voorbeeld):


Stap 4: Selecteer het nieuwe dossier door op het vergrootglas achter "Dossier" te klikken en daarna het nieuwe dossier te zoeken:

Stap 5: Selecteer nu de nieuwe contractant en klik op 'OK'


De polis zal nu omgezet worden naar de nieuwe persoon.Onderstaand een voorbeeld van het omzetten van een polis (in dit geval naar iemand binnen dezelfde portefeuille):Bij het overhevelen van een polis van relatie A naar relatie B gaan de facturen van relatie A NIET over naar relatie B!

Dit in verband met een aantal boekhoudpakketten waarmee wij koppelen die op deze manier werken.