Om een relatie over te zetten van zakelijk naar particulier dient u de volgende stappen uit te voeren:


Stap 1: Zoek via de knop ‘Zoek Relatie’ de relatie op die omgezet moet gaan worden.


Stap 2: Selecteer de relatie (niet openen) en klik op de knop ‘Relatie Omzetten’.


Screenshot van versie 1.2620

Stap 3: Klik op ‘Ja’ indien de relatie omgezet moet worden.Stap 4: Vul vervolgens de initialen in (let op: dit is alleen bij het overzetten van zakelijk naar particulier, omdat dit bij het invoeren van een particuliere relatie een verplicht veld is).

Stap 5: Klik op ‘OK’.Vervolgens wacht u een aantal tellen.

Stap 6: Controleer of het in het Zoek Relatie-scherm of in de kolom ‘Type Pers’ het type Prive staat i.p.v. zakelijk, zoals te zien is in de screenshot bij stappen 1 en 2.

Screenshot van versie 1.2619


De relatie is omgezet van zakelijk naar particulier. Indien de relatie opnieuw wordt geselecteerd en vervolgens de knop ‘Relatie Omzetten’ wordt gebruikt dan wordt de relatie omgezet Prive naar Zakelijk.

Als een bedrijf omgezet is naar particulier dan moeten particuliere gegevens zoals geslacht en geboortedatum nog wel aangelegd worden op de relatiekaart!