Als u gebruik maakt van de Appviseurs app en de geselecteerde relatie maakt hier gebruik van dan heeft deze een extra tabblad op de relatiekaart: "Klantmutaties". 

Hierin komen mutaties binnen die de relatie via de app doorgegeven heeft.


Voor meer informatie hierover zie het hoofdstuk "Appviseurs-klantmutaties"