Let op dat u het zeker weet als u een relatie gaat verwijderen want een eenmaal verwijderde relatie is in tegenstelling tot een historische relatie niet meer op te roepen.


Ga als volgt te werk om een relatie te verwijderen:


Stap 1: Zorg er eerst voor dat de relatie die u gaat verwijderen "historisch" is.


Stap 2: Selecteer de relatie en klik in het lint op de knop "Relatie verwijderen"


Stap 3: Klik op 'Ja' bij de vraag of u het zeker weet.De relatie zal nu definitief verwijderd zijn.


voorbeeld GIF ter illustratie versie 1.2621


Wilt u in het kader van AVG de gegevens van de verwijderde relatie laten anonimiseren? Regel dit dan in bij de AVG instellingen.