U kunt op 3 manieren een schade historisch maken:

- via de schadetegel van de relatie

- via het schade scherm

- in de schade zelf


Een schade historisch maken via de schadetegel:


Open de relatiekaart van de relatie van wie u de schade wilt verwijderen en open de schadetegel:Selecteer in de schadetegel de schade die u historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.


Klik op "Ja" als u het zeker weet.De schade zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:
Een schade historisch maken via het schade overzicht:


Stap 1: Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek schade' en haal het juiste schadenummer op:Klik hierna op "Schade historisch maken" bovenin uw scherm.Stap 2: Klik op 'Ja' om de schade historisch te maken.

Als u in het schadeoverzicht nu een filter aanzet voor historische polissen dan zult u zien dat de schade de status historisch heeft.Een schade historisch maken in de schade zelf:


Ga naar de schade en open deze (dit kan via de schadetegel van de relatie/polis of via het schade overzicht).


Zet rechts bovenin het schade scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de schade op.


Een historische schade is altijd weer te activeren. Zie hiervoor het hoofdstuk 'schade activeren'.


Als er nog openstaande facturen zijn en de schade is nog niet volledig uitbetaald dan kunt u de schade niet historisch maken!