Als u een digital document verzonden heeft na uw relatie is er ook een plek waar u kunt zien welke stukken er nog open staan om te ontvangen.

Deze plek is bovenin het lint van de relatiekaart onder de knop "Ondertekening dossiers":


In dit scherm kunt u voor de geopende relatie precies zien welke documenten er nog te ontvangen staan en waar ze open staan (bij de relatie of bij de adviseur). 

Klik voor de adviseur op het pijltje voor "Actief" waardoor er meer informatie getoond wordt.(naam en e-mail van de adviseur)- dit is uiteraard alleen het geval wanneer de adviseur een bepaald document moet ondertekenen.


U dient voor deze dienst eerst een abonnement af te sluiten bij CM. Lees hier hoe dit werkt.