De abonnementen-tegel is te selecteren onder de relatiekaart en toont alle actuele abonnementen waar deze relatie aan gekoppeld is. 

Door op de groen gemarkeerde knop rechts bovenin de tegel te klikken wordt de tegel gemaximaliseerd.


       Voeg een nieuw abonnement toe aan de huidige relatie. Voor  meer informatie zie hoofdstuk 'Abonnementen'.

       Open de geselecteerde abonnementskaart.

       Maak het geselecteerde abonnement historisch (deze wordt grijs in het overzicht vanaf versie 1.2622). Als deze al historisch is verwijdert u het abonnement.

       Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

       Hiermee worden alle abonnementen getoond, ook de historische abonnementen.