Tijdens het aanleggen van een nieuwe relatie door middel van de wizard maakt u bij stap 4 het "Communicatieprofiel" aan. Dit profiel bepaalt hoe de uitgaande correspondentie verzonden wordt: per post, per telefoon of per e-mail. Ook geeft u hier aan of de facturen per post of per e-mail verzonden moeten worden.


Als de relatie eenmaal aangelegd is kunt u het Communicatieprofiel bovenin het scherm terug vinden:


U krijgt het volgende scherm te zien:


Als u deze instellingen wilt wijzigen dan dient u dat door middel van de groene pijltje te doen. 

Als u in bovenstaand voorbeeld bijvoorbeeld van e-mail naar post wilt schakelen dan klikt u twee keer op het pijltje naar beneden in het bovenste veld en klikt u daarna op "Opslaan".Als u een andere manier wilt selecteren om te communiceren dan dient u dit door middel van de groene pijltjes te doen en daarna op "Opslaan" te klikken.


Bij 'Communicatiepushprofiel' kunt u aangeven dat een workflow een bericht kan sturen via SMS of via de Appviseurs app als de relatie die heeft.


Als een relatie 1 e-mailadres heeft en het communicatieprofiel staat op "per e-mail" dan komt er een melding bij het verwijderen van dat e-mailadres. 

Deze melding vertelt u dat het communicatieprofiel aangepast is naar "per post".