Onder de AVG instellingen kunt u een bewaartermijn opgeven voor het BSN nummer:

Screenshot versie 1.2620