Onder de AVG instellingen kunt u een bewaartermijn opgeven voor het BSN nummer.

Ook kunt u hier door middel van een aanvinkveldje aangeven dat de gegevens van een relatie geanonimiseerd dienen te worden als een relatie verwijderd wordt. Dit geldt uiteraard voor relaties die uzelf verwijdert, maar ook relaties die door middel van een tijdgebonden servertaak op verwijderd gezet worden.