Op het tabblad Bank / Opleidingsgegevens kunt u de bankrekeningen en opleidingen van uw privé relatie administreren. Dit tabblad werkt hetzelfde als het tabblad Algemeen. Links ziet u alleen de primaire bankrekening en hoogst genoten opleiding. 
BANKREKENINGEN EN BANKGEGEVENS

Door naast ‘Banknummer’ op de knop met de papiertjes te klikken krijgt u een overzicht van alle, bij deze relatie bekende, bankrekeningen. U ziet dan ook de volgende knoppen:


Groen plusje:        Voeg een nieuw bankrekeningnummer toe aan deze relatie. 
Wanneer de bank niet bekend is in Assu® zult u deze moeten toevoegen in de stamtabellen. Bij het opslaan zal Assu® automatisch een mandaat creëren. Dit mandaat zal u moeten laten ondertekenen door uw relatie als u op dit rekeningnummer wilt gaan incasseren middels SEPA. Zodra u een getekend mandaat heeft ontvangen van uw relatie kunt dit aanvinken bij het rekeningnummer. De datum van het getekende mandaat mag niet in de toekomst liggen!Geel potlood:        Pas het geselecteerde bankrekeningnummer aan: haal het oude rekeningnummer weg, type het nieuwe op dezelfde plek en ga met de tabtoets door het scherm totdat er een nieuw mandaat ID gegenereerd wordt. 

Klik dan op "Opslaan".

Rode knop:        Verwijder het geselecteerde bankrekeningnummer.

XL knop:        Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Standaard Incassowijze:

Dit is de standaard incassowijze waarop alle facturen gezet worden als dit veld gevuld is.

Afwijkende incassodag:

Hier kunt u door middel van een cijfer aangeven dat voor deze relatie een afwijkende incassodag geldt.

Afwijkende schade uitkering:

Hier kunt u aangeven dat voor schade uitkeringen een ander incasso bankrekening nummer gebruikt moet worden dan het standaard incasso rekeningnummer.
OPLEIDINGEN


Door naast ‘Naam Opleiding’ op de knop met de papiertjes te klikken krijgt u een overzicht van alle opleidingen van deze relatie. U ziet dan ook de volgende knoppen:

Groene knop:        Voeg een nieuwe opleiding toe aan deze relatie.       

Bij het toevoegen van een nieuwe opleiding heeft u de volgende velden:


Opleidingstype:

Hier kiest u ‘Opleiding’ of ‘Cursus’.

Niveau:

Hier kiest u het niveau van de opleiding.

Naam opleiding:

Hier vult u de naam van de opleiding in.

Naam opleider:

De naam van de opleider vult u hier in.

Diploma behaald:

Als uw relatie bij deze opleiding een diploma behaald heeft vinkt u deze checkbox aan en vult u de datum in waarop dat gebeurd is.

Hoogst genoten:

Wanneer dit de hoogst genoten opleiding is van uw relatie vinkt u deze checkbox aan. Deze opleiding zal dan ook primair getoond worden in het tabblad.Geel potlood:        Pas de geselecteerde opleiding aan.

Rode knop:        Verwijder de geselecteerde opleiding.

XL knop:        Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.