Uw relatie kan op zijn/haar beurt ook weer relaties hebben. Hierbij valt te denken aan partners, kinderen, ouders, bedrijven, werkgevers, werknemers etc.

Iedere soort relatie is in te voeren in Assu® en wanneer de zgn. relatierol nog niet in Assu® bekend is kan deze worden toegevoegd middels de stamtabel ‘Relatierollen’. 

Relaties op dit tabblad hoeven niet perse opgenomen te zijn in het dossier van de relatie. 

Partners en kinderen zullen dit vaak wel zijn maar andere relaties of een kind dat inmiddels een eigen dossier heeft niet. 


Wanneer u dubbelklikt op een relatie zal Assu® de relatiekaart van deze relatie openen. 


Een koppeling aan een relatie legt u aan onder tabblad 'relaties' op de klantenkaart.


Dit tabblad heeft de volgende knoppen:


       Voeg een nieuwe relatie toe:


Wanneer u een relatie wilt toevoegen krijgt u van Assu® de vraag of het een bestaande of een nieuwe relatie is. Wanneer de te koppelen relatie nog niet in Assu® staat, zoals bij een geboorte, kiest u voor ‘Nieuwe relatie’. 

Meer informatie over het toevoegen van een nieuwe relatie in Assu® kunt u lezen in hoofdstuk 'Relaties Toevoegen'.

Na het toevoegen van een relatiekoppeling zal Assu® u vragen of de relatie ook moet worden opgenomen in het dossier. Bij partners en kinderen kiest u ‘Ja’. Bij andere relaties kiest u ‘Nee’.

Wanneer u kiest voor een bestaande relatie krijgt u bovenstaand scherm te zien. U kunt dan iedere relatie in Assu® zoeken en koppelen aan de huidige relatie. U heeft hierbij de volgende velden:


Relatie met:

Hier kiest u de relatie waarmee u een relatiekoppeling wilt leggen. U kunt in dit veld typen en Assu® zal automatisch de relaties filteren die voldoen aan datgene wat u typt.

Rol:

Hier kiest u de rol die de hierboven geselecteerde relatie heeft ten opzicht van de relatie wiens relatiekaart u nu open heeft.

Datum van:

Hier vult u de datum in sinds wanneer deze relatie bestaat.

Datum tot:

Wanneer de relatie tussen deze twee personen niet langer actueel is kunt u hier de datum kiezen tot wanneer deze relatie actueel was.

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen over de relatiekoppeling vult u hier in.


Een gekoppelde relatie in een dossier koppelen ziet er zo uit:

voorbeeld GIF ter illustratie versie 1.2620


Wilt u een nieuwe relatie aanleggen die nog niet bekend is in uw pakket kies dan 'Nieuwe relatie':U komt dan in een wizard terecht waar u de volgende stappen door gaat lopen: (ind it voorbeeld betreft het ene thuiswonend kind in het dossier van zijn ouders).


Stap 1: selecteer de benodigde velden:


Particulier/zakelijk:

Geef aan of het een particuliere of zakelijke klant is.

Soort relatie:

Geef hier de soort relatie aan (klant, prospect...)

Portefeuille:

Als u gebruik maakt van multiportefeuille kunt u hier de juiste portefeuille selecteren.Stap 2: vul de benodigde velden met relatiegegevens van de relatie die u aan wilt gaan leggen.Stap 3: selecteer de benodigde naw. gegevens van de relatie die u aan wilt gaan leggen.Het verschil tussen de twee gemarkeerde huisjes: 

- het eerste huisje is voor adresverrijking

- door middel van het tweede huisje kunt u een bestaand adres van de relatiekaart overnemen


Stap 4: selecteer de benodigde naw. gegevens van de relatie die u aan wilt gaan leggen.Stap 5: definieer de relatierollen (in dit voorbeeld gaat het om een thuiswonend kind met een vader en een moeder in 1 dossier).Als u al de stappen doorlopen heeft klikt u op 'Opslaan' waarna u de vraag krijgt of u de gekoppelde relatie ook in het dossier gekoppeld wilt hebben. Als dat het geval is kies u hier voor 'Ja'.


Het thuiswonende kind is nu te zien onder tabblad 'relaties' van de ouders.

Voor zowel het toevoegen van een nieuwe relatie aan een bestaande relatie, als het toevoegen van een bestaande relatie aan een bestaande relatie geldt dat er na het opslaan nog een extra scherm volgt:Hier kunt u aangeven of de nieuwe relatie ook op het dossier gekoppeld moet worden of dat het adres van de gekoppelde relatie gelijk gemaakt moet worden aan het primaire adres van de hoofdrelatie. 
Het potloodje past de relatiekoppeling aan. U kunt een andere relatie selecteren en de relatierol aanpassen.


Tip: Wanneer twee partners uit elkaar gaan hoeft u de relatiekoppeling niet te verwijderen. U verandert alleen de relatierol van partner naar ex-partner. 

Zo blijft inzichtelijk dat deze twee personen ex-partners zijn. Wanneer u de relatiekoppeling verwijdert is deze informatie verdwenen.


       Verwijder de relatiekoppeling.

         Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.


Wanneer u iemand uit het dossier wilt verwijderen, zoals bij een scheiding of het uit huis gaan van een van de kinderen, kunt u de relatie hier gewoon laten staan. 

Bij een scheiding kunt u wel de rol aanpassen van partner naar ex-partner. Vervolgens verwijdert u de relatie alleen uit het dossier maar laat u de relatie hier staan.

Onder tabblad "relaties" kunt u zien welke soort relatie er gekoppeld is aan de hoofdrelatie (klant, leverancier, prospect, lead):