Contactmomenten zijn, zoals de naam doet vermoeden, momenten waarop u contact heeft met deze relatie. Middels het groene plusje kunt u contactmomenten toevoegen. Deze zijn daarna echter nog maar beperkt aan te passen. U kunt later wel tekst toevoegen aan een contactmoment maar bestaande tekst niet meer aanpassen.
Op dit tabblad zijn de volgende knoppen aanwezig:


       Voeg een contactmoment toe.
Bij het toevoegen van een contactmoment heeft u de volgende velden:


Datum/tijd:

De datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden.

Contactvorm:

De vorm waarin het contact heeft plaatsgevonden. Dit is een stamtabel en de verschillende contactvormen zijn te onderhouden via 'Onderhoud Stamtabellen'.

Opmerking:

In dit veld vult u in wat er tijdens het contact besproken en gedaan is.


       


Na het invullen van de gegevens kunt u gelijk van dit contactmoment een taak aanmaken. Hiervoor klikt u op "Taak toevoegen"

Er zal dan een scherm openen om een taak aan te maken en de tekst in het veld Omschrijving zal automatisch worden gekopieerd naar de omschrijving van de taak.

Na het invullen van de gegevens klikt u op "Opslaan" om het contact moment op te slaan.


Bij het aanpassen van een contactmoment kunt u de tekst die al is ingevuld in het contactmoment niet meer aanpassen. U zult zien dat het tekstveld in twee delen is verdeeld. 

Het grijze gedeelte bevat de tekst die al is ingevuld. In het witte gedeelte kunt u extra tekst typen. Wanneer u hierna op "Opslaan" klikt zal de extra tekst bovenaan de al bestaande tekst worden gezet.


       Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

*Voor een eenduidig beeld binnen Assu® kan uw kantoor er ook voor kiezen notities te gebruiken in plaats van contactmomenten.

In tegenstelling tot contactmomenten zijn notities niet alleen op de relatiekaart aanwezig maar ook bij polissen, schades, hypotheken etc. *Contactmomenten mogen niet verwijderd of aangepast worden omdat dit nuttige informatie is in het kader van de Wft. Alle communicatie met klanten dient bewaard te blijven net als bij de notities.