Het tabblad Inkomen / Beroep is een overzicht waarin u het beroep of inkomens van uw relaties kunt administreren. 


Hier kunt u beroepen toevoegen, wijzigen, verwijderen en naar Excell exporteren.


       Bij het toevoegen van een beroep heeft u de volgende velden:

Voor een juiste berekening van het jaarsalaris en koppeling met hypotheekberekeningsprogramma’s dient u  hier enkel bruto bedragen te hanteren.Beroep omschrijving:

Hier vult u een omschrijving van het beroep in.

Beroepsgroep:        

Hier kiest u de beroepsgroep waarbinnen het beroep valt.

Contractvorm:        

In dit veld kiest u de contractvorm.

Werkgever

In dit veld typt u de naam van de werkgever. Wanneer de werkgever al gekoppeld is in het dossier kunt u op klikken en kunt u de werkgever selecteren.

Inkomen status:

In dit veld kiest u de status van het inkomen.

Datum in dienst:

Hier kiest u de datum van indiensttreding.

Werkuren p/w:

Het aantal werkuren per week vult u in dit veld in.

Salaris 4 weken:

Wanneer het inkomen per 4 weken wordt uitbetaald vult u hier het bruto salaris in. Als u dit veld gebruikt zal Assu® de velden Salaris p/mnd en Salaris p/jaar blokkeren en enkel dit veld gebruiken bij het berekenen van het totaal jaarsalaris.

Salaris p/mnd:

Wanneer het inkomen per maand wordt uitbetaald vult u hier het bruto salaris in. Als u dit veld gebruikt zal Assu® de velden Salaris 4 weken en Salaris p/jaar blokkeren en enkel dit veld gebruiken bij het berekenen van het totaal jaarsalaris. 

Salaris p/jaar:

Het bruto jaarsalaris vult u in dit veld in. Als u dit veld gebruikt zal Assu® de velden Salaris 4 weken en Salaris p/mnd blokkeren en enkel dit veld gebruiken bij het berekenen van het totaal jaarsalaris.

Vak.geld perc.:

Het percentage vakantiegeld. Dit is wettelijk minimaal 8%.

Vakantiegeld:

Het bruto vakantiegeld behorende bij het inkomen. Wanneer u het percentage invult en het bruto 4 weken- of maandsalaris ook in ingevuld zal Assu® automatisch dit bedrag uitrekenen.

Overig inkomen:

Dit veld is het totaal aan overige emolumenten dat ingevuld is op het tabblad Overige emolumenten.

Jaarsalaris:

Dit veld is het totaal aan ingevulde bedragen en komt, wanneer alle velden goed zijn ingevuld overeen met het bruto jaarsalaris van het betreffend inkomen.

Auto van de zaak:

Wanneer een auto van de zaak onderdeel is van het inkomen vinkt u deze checkbox aan.

Fisc. Bijtelling:

Hier vult u de fiscale bijtelling van de auto van de zaak in.

       


Op het tabblad Overige emolumenten kunt u overige inkomens kwijt die onderdeel zijn van dit inkomen. 

Hier kunt u overige emolumenten toevoegen, aanpassen, verwijderen en naar Excell exporteren.


               

       Bij het toevoegen van een overig emolument heeft u de volgende velden:


Omschrijving:

In dit veld vult u een omschrijving van het overig emolument in.

Bedrag:

Het bruto bedrag dat hoort bij het betreffende emolument.